Trang chủ

Khối 1

Danh sách lớp 1A6, năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 548

GV chủ nhiệm: Mai Thị Ngà
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ)
1 Phạm Phương Anh 24/12/2006 Phạm Xuân Quyết
2 Phạm Tuấn Anh 19/8/2006 Phạm Hồng Quân
3 Nguyễn Đức Bình 31/01/2006 Nguyễn Kiến Hưng
4 Nguyễn Kim Chi 7/1/2006 Nguyễn Thế Khoa
5 Nguyễn Ngọc Diệp 7/1/2006 Nguyễn Thế Khoa
6 Vũ Bảo Đức Duy 4/12/2006 Vũ Bảo
7 Phạm Thành Đạt 16/3/2006 Phạm Thành Công
8 Thịnh Trường Giang 2/11/2006 Thịnh Sơn Hải
9 Phan Hoàng Hiệp 20/12/2005 Phan Xuân Hòa
10 Nguyễn Huy Hoàng 24/9/2006 Nguyễn Đức Tài
11 Phan Huy  Hoàng 20/12/2005 Phan Xuân Hòa
12 Phan Hoàng Huy 29/7/2006 Phan Mạnh Hùng
13 Vũ Minh Khang 2/11/2006 Vũ Lương Hòa
14 Bùi Trung Kiên 30/10/2006 Bùi Xuân Hưng
15 Nguyễn Thùy Linh 19/8/2006 Nguyễn Đình Hoàn
16 Trình Tô Ngọc  Linh 29/9/2006 Trịnh Công Thịnh
17 Vũ Hương Linh 14/9/2006 Vũ Văn Khuy
18 Bùi Đức Mạnh 15/02/2006 Bùi Anh Dương
19 Nguyễn Đức   Mạnh 4/6/2006 Nguyễn Đức Hùng
20 Võ Tiến Minh 21/8/2006 Võ Tiến Dũng
21 Nguyễn Công Nghĩa 6/6/2006 Nguyễn Văn Toàn
22 Lê Thanh Nhàn 4/1/2006 Lê Quỳnh Long
23 Bùi Tuyết Nhi 15/11/2006 Bùi Duy Quân
24 Hoàng Thị Hoài Phương 19/12/2006 Hoàng Văn Hưng
25 Trần Hà Phương 6/2/2006 Nguyễn Minh Hà
26 Nguyễn Đức Quân 12/7/2006 Nguyễn Đức Trung
27 Hoàng Thị Như Quỳnh 14/8/2006 Hoàng Mộng Ngọc
28 Lê Thúy Quỳnh 27/6/2006 Lê Anh Chiến
29 Bùi Đức Thắng 14/3/2006 Bùi Mạnh Hải
30 Lã Đức Thành 28/8/2006 Lã Ngọc Cường
31 Vũ Đức Thành 29/11/2006 Vũ Hưng Hải
32 Phạm Minh Thanh  20/8/2006 Phạm Viết Minh
33 Lê Đức Thịnh 6/6/2006 Lê Thanh Hải
34 Lê Ngọc Thu Thủy 12/1/2006 Lê Ngọc
35 Nguyễn Thị Kiều Trân 20/10/2006 Nguyễn Văn Tĩnh 
36 Nguyễn Hoàng Trí 1/4/2006 Nguyễn Khánh Thường
37 Đinh Đức Trọng 12/9/2006 Đinh Văn Hùng
38 Lê Thanh Tùng 24/4/2006 Lê Thanh Phương
39 Nguyễn Tường Vy 12/62006 Nguyễn Ngọc Vinh