Trang chủ

Khối 1

Danh sách lớp 1A5, năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 591

GV chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Hồng Chuyên
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ)
1 Dương Thị Ngọc Anh 20/5/2006 Dương Anh Vũ
2 Nguyễn Quỳnh Anh 5/5/2006 Nguyễn Văn Tú
3 Nguyễn Tùng Anh 7/3/2006 Nguyễn Ngọc Linh
4 Lê Hà Anh 2/6/2006 Lê Minh Sơn
5 An Quốc Anh 18/10/2006 An Văn Hòa
6 Nguyễn Hoàng Bách 19/12/2006 Nguyễn Văn Dũng
7 Ngô Thị Kim Chi 22/11/2006 Ngô Gia Phúc
8 Vũ Hoàng Khánh Duy 5/1/2006 Vũ Văn Tuệ
9 Đặng Minh Đại 25/10/2006 Đặng Hữu An
10 Nguyễn Tiến Đạt 1/4/2006 Nguyễn Văn Tình
11 Nguyễn Hoàng Hải 20/12/2006 Nguyễn Thành Trung
12 Phạm Hoàn Hảo 14/6/2006 Phạm Quang Vinh
13 Đặng Thị Thảo Hiền 27/10/2006 Đặng Huy Thành
14 Đào Văn Trọng Hiệp 26/7/2006 Đào Văn Vượng
15 Phạm Đức Hiếu 24/12/2006 Phạm Thế Anh
16 Nguyễn Đức Hiếu 26/11/2006 Nguyễn Thế Hưng
17 Nguyễn Phú Hiếu 29/01/2006 Nguyễn Phú Thắng
18 Hoàng Quốc Huy 11/9/2006 Hoàng Văn Quân
19 Vũ Hoàng Ngân Khánh 9/2/2006 Vũ Đức Chương
20 Nguyễn Anh Khoa 12/7/2006 Nguyễn Đình Quý
21 Vũ Hoàng Linh 28/7/2006 Vũ Mạnh Hùng
22 Nguyễn Phương Linh 22/9/2006 Nguyễn Thế Anh
23 Vũ Trần Diệu Linh 2/12/2006 Vũ Trần Kiên
24 Lê Khánh Linh 28/10/2006 Lê Quang Đạo
25 Nguyễn Quang Mạnh 4/9/2006 Bùi Thị Cam
26 Phạm Quang Minh 8/2/2006 Phan Văn Chạm
27 Phan Phương Minh 5/8/2006 Phan Quang Sơn
28 Lưu Huệ Minh 6/4/2006 Lưu Văn Thắng
29 Phạm Tuấn Minh 10/10/2006 Phạm Anh Tuấn
30 Lưu Bảo Ngân 5/4/2006 Lưu Ngọc Thủy
31 Phùng Tuyết Nhi 20/10/2006 Phùng Thế Hiệp
32 Bùi Thị Trang Nhung 20/10/2006 Bùi Hoài Nam
33 Nguyễn Thanh Thư 4/10/2006 Nguyễn Đức Thành
34 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/8/2006 Nguyễn Hưu Tuấn
35 Nguyễn Hương Quỳnh Trang Nguyễn Hoàng Điệp
36 Đào Nguyễn Giang Tuệ 24/10/2006 Đào Giang Hải
37 Cao Thanh Tùng 29/12/2006 Cao Xuân Thanh
38 Trần Mai Uyên 23/8/2006 Trần Đô
39 Tống Thục Văn 23/11/2006 Tống Như Chường