Trang chủ

Khối 1

Danh sách lớp 1A4, năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 494

GV chủ nhiệm: Hồ Thị Thủy
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ)
1 Nguyễn Đức Anh 23/4/2006 Nguyễn Đức Dũng
2 Nguyễn Vân Anh 27/11/2006 Nguyễn Văn Vân
3 Lê Phương  Anh 19/8/2006 Lê Văn Ngọc
4 Phạm Gia Bảo 25/7/2006 Phạm Minh Tiến
5 Nguyễn Phương Chi 25/5/2006 Nguyễn Văn Điệp
6 Nguyễn Đình Duy 5/10/2006 Nguyễn Đình Dũng
7 Đỗ Quang Dương 25/9/2006 Đỗ Thanh Hải
8 Bùi Hải Đăng 22/11/2006 Bùi Hữu Duyên
9 Đoàn Trường Giang 15/4/2006 Đoàn Văn Trường
10 Nguyễn Ngọc Hiền 5/11/2006 Nguyễn Anh Dũng
11 Mai Ngọc  Huyền 13/12/2006 Mai Xuân Trường
12 Nguyễn Văn  Hiếu 13/5/2006 Nguyễn Thị Lý
13 Trần Hoàng Trung Hiếu 16/4/2006 Trần Văn Hiến
14 Trịnh Mai Hoa 19/9/2006 Nguyễn Thị Yến
15 Vũ Đức Huy Hoàng 7/2/2006 Vũ Đức Minh
16 Phạm Nguyễn Hoàng 3/3/2006 Phạm Đức Hải
17 Nguyễn Huy Khánh 3/4/2006 Nguyễn Đình Mỹ
18 Nguyễn Phương Linh 4/9/2006 Nguyễn Viết Thế
19 Nguyễn Khánh Linh 3/3/2006 Nguyễn Tuấn Anh
20 Phạm Thùy Linh 29/12/2006 Phạm Minh Tuấn
21 Nguyễn Phương Linh 7/3/2006 Nguyễn Mạnh Vương
22 Lưu Nguyễn Phương Linh 22/9/2006 Lưu Quang Huy
23 Nguyễn Hoàng Long 31/12/2006 Nguyễn Thanh Tùng
24 Lưu Quang Minh 10/9/2006 Lưu Quang Tuấn
25 Nguyễn Hà My 14/12/2006 Nguyễn Quý Hùng
26 Lê Huyền My 4/12/2006 Lê Minh Thu
27 Vũ Thị Thu Ngân 20/11/2006 Vũ Mạnh Hùng
28 Võ Đình Nhi 14/4/2006 Võ Văn Thưởng
29 Đặng Đình Phúc 10/12/2006 Bùi Thị Vạn Lý
30 Nguyễn Hà Phương 10/1/2006 Nguyễn Mạnh Hà
31 Vũ Thanh Phương 2/6/2006 Vũ Minh Tuân
32 Lê Anh Quân 30/9/2006 Lê Thủy Anh
33 Lê Nguyễn Mạnh Quân 6/3/2006 Lê Quang Ngọc
34 Đỗ Trung Thành 9/5/2006 Đỗ Đình Quân
35 Nguyễn Tiến Thành 1/12/2006 Nguyễn Đình Tiến
36 Lê Đức Trọng 7/9/2006 Lê Văn Mẩy
37 Đỗ Thị Thu Uyên 28/3/2006 Đỗ Xuân Thu
38 Phạm Tường Khánh Văn 23/10/2006 Phạm Anh Tuấn
39 Trần Gia Vinh 7/5/2006 Trần Gia Ninh
40 Trần Khánh Vy 7/6/2006 Trần Thế Hùng