Trang chủ

Khối 1

Danh sách học sinh lớp 1A4
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 507

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 1A4  - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Hồ Thị Thủy - PHÒNG 16 KHU C

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Nguyễn Đức Anh  
2 Nguyễn Phương Anh  
3 Vũ Phương Anh  
4 Vũ Trọng  Bách  
5 Phạm Thái Bảo  
6 Nguyễn Quang  Bình  
7 Nguyễn Thị Quỳnh Chi  
8 Lê Thành Đạt  
9 Trần Mạnh  Dũng  
10 Phùng An Duyên  
11 Phan Thu  
12 Phan Thanh Hải  
13 Nguyễn Minh Hằng  
14 Bùi Trọng Hiếu  
15 Nguyễn Huy  Hoàng  
16 Vũ Tiến  Hoàng  
17 Bùi Thanh Hương  
18 Lưu Thị Khánh Hương  
19 Hoàng Quang Huy  
20 Khổng Đức Huy  
21 Lưu Thị Khánh Huyền  
22 Lương Hà Nam Khánh  
23 Nguyễn Khánh Linh  
24 Bùi Quang Minh  
25 Vũ Hà My  
26 Vũ Khánh Nguyên  
27 Nguyễn Thị Ngọc Ninh  
28 Trần Lương Ngọc Oanh  
29 Nguyễn Đức Phong  
30 Phạm Thị  Phương  
31 Trương Mai Phương  
32 Nguyễn Phạm Thanh Tâm  
33 Bùi Thị Bích Thủy  
34 Nguyễn Đặng Bảo Trân  
35 Phạm Yến Vi  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG