Trang chủ

Khối 1

Danh sách học sinh lớp 1A1 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 824
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Bùi Vũ Hải Anh   2 Huỳnh Mai Anh   3 Nguyễn Kiều Anh   4 ...

Danh sách học sinh lớp 1A2 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 819
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Bùi Thị Thúy An   2 Nguyễn Hồng   Ân   3 Lương Tâm Anh   ...

Danh sách học sinh lớp 1A4 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 774
STT Họ và   tên Ghi chú 1 Hồ Duy Anh   2 Mai Hoàn Mỹ Anh   3 Mai Vân Anh   ...

Danh sách học sinh lớp 1A5 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 812
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đặng Tùng Anh   2 Đỗ Nhật Quang Anh   3 Lưu Đức   Anh   ...

Danh sách học sinh lớp 1A7 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 770
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Bùi Trang   Anh   2 Lê Đức Anh   3 Lê Hoàng Anh   4 ...

Danh sách học sinh lớp 1A8 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 757
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đoàn Thị Ngọc Anh   2 Hoàng Ngọc   Anh   3 Mai Châu Anh   ...

Danh sách học sinh lớp 1A9 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 809
STT Họ và tên Ghi chú 1 Đào Phương Anh   2 Đoàn Nguyệt Anh   3 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh   ...

Danh sách lớp 1A2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 590
GV chủ nhiệm: Trần Thị Thanh Thủy STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Thị Hoài An 1/12/2006 Ngô Xuân Biếc ...

Danh sách lớp 1A3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 675
GV chủ nhiệm: Trần Thị Thoa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Việt Phương Anh 16/9/2006 Nguyễn Việt Sơn ...

Danh sách lớp 1A4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 586
GV chủ nhiệm: Hồ Thị Thủy STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Đức Anh 23/4/2006 Nguyễn Đức Dũng 2 ...

Danh sách lớp 1A5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 618
GV chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Hồng Chuyên STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Dương Thị Ngọc Anh 20/5/2006 Dương Anh Vũ ...

Danh sách lớp 1A6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 642
GV chủ nhiệm: Mai Thị Ngà STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Phạm Phương Anh 24/12/2006 Phạm Xuân Quyết 2 ...

Danh sách lớp 1A7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 666
GV chủ nhiệm: Lê Minh Hòa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 11/4/2006 Hoàng Trọng Huy 2 ...

Danh sách lớp 1A8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 628
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Hằng STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Ngọc Bình An 12/1/2006 Nguyễn Tuấn Linh ...

Danh sách học sinh lớp 1A1

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 590
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A1   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Đoàn Thị Hồng Lương - PHÒNG 13 KHU C STT Họ và tên ...

Danh sách học sinh lớp 1A2

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 607
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A2   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Thanh Thủy - PHÒNG 14 KHU C STT Họ và tên   ...

Danh sách học sinh lớp 1A3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 598
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A3   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Thoa - PHÒNG 15 KHU C       ...

Danh sách học sinh lớp 1A4

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 591
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A4   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Hồ Thị Thủy - PHÒNG 16 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách lớp 1A5

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 640
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A5   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Nguyễn Hồng Chuyên - PHÒNG 17 KHU C   STT Họ và...

Danh sách lớp 1A6

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 684
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A6   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Võ Thị Thắm - PHÒNG 18 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách lớp 1A7

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 651
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A7   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Lê Minh Hòa - PHÒNG 19 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách lớp 1A8

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 637
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A8   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Nguyễn Thị Lê Hằng - PHÒNG 20 KHU C STT Họ và tên ...