Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A4 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1131

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 1A4
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Hồ Duy Anh 121 23.5 8 8  
2 Mai Hoàn Mỹ Anh 117 21.5 9 9  
3 Mai Vân Anh 118 22 5 6  
4 Nguyễn Hà Anh 116 24.5 9 9  
5 Nguyễn Thị Bảo Anh 122 26 10 10  
6 Phạm Hải  Anh 128 37 10 10  
7 Phạm Minh Anh 109 20 8 8  
8 Trần Thị Phương Anh 128 37 10 10  
9 Phạm Thị Thùy Dương 115 21.5 9 9  
10 Phạm Tiến Đạt 112 18 10 8  
11 Phạm Bảo Giang 123 28 10 10  
12 Đào Diễm Hằng 110 22.5 9 10  
13 Lương Thị Thúy Hằng 117 18.5 10 10  
14 Phan Mạnh Hùng 119 29 10 10  
15 Bùi Trung Hiếu 120 28.5 10 10  
16 Tống Minh Hiếu 117 21 9 8  
17 Lê Thị Huyền 119 33.5 10 10  
18 Vũ Quốc  Khánh 123 24 8 8  
19 Bùi Anh Khoa 120 24 9 9  
20 Nguyễn Tự Khôi 126 37 10 10  
21 Phạm Đàm Kiên Trung 122 25 8 8  
22 Cao Thị Khánh Linh 110 17 8 8  
23 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 114 18.5 9 9  
24 Phạm Phương Linh 118 21 10 10  
25 Trần Khánh Linh 128 37 10 10  
26 Hoàng Ngọc Minh 108 18 8 9  
27 Mai Hùng Minh 112 18 9 9  
28 Nguyễn Đoàn Trà My 114 18.5 9 9  
29 Nguyễn Huyền My 109 16.5 8 9  
30 Trần Trí  Nghĩa 116 21 8 7  
31 Bùi Ngọc Lâm Nhi 119 21 10 10  
32 Nguyễn Phương Nhi 117 22 9 9  
33 Phan Thị Thảo Nhi 117 23 10 9  
34 Lương Đức Phú Thành 105 13.5 7 8  
35 Nguyễn Thị Phương Thảo 128 37 10 10  
36 Vũ Thị Phương Thảo 116 20.5 10 10  
37 Cao Nguyễn Ngọc Thiện 112 19 8 9  
38 Thái Hoàng Anh Thư 121 28 9 10  
39 Vũ Duy Tiến 128 37 10 10  
40 Bùi Huyền Trang 128 37 10 10  
41 Trần Thị Minh Trang 112 17 10 10  
42 Vũ Minh Trang 115 22.5 7 6  
43 Nguyễn Hoàng Tùng 117 22.5 9 9  
44 Đặng Thành  Vinh 128 37 10 10  
45 Phạm Nguyên 117 27 10 10  
46 Nguyễn Yến  Vy 114 18 8 8  
K.T HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ
Hoàng Minh Phương