Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A3 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1052

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 1A3
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Lê Quốc  An          
2 Đặng Hải  Anh 123 33 10 9  
3 Hoàng Phạm Phương Anh 118 24 5 7  
4 Nguyễn Lê  Anh 118 24 9 9  
5 Nguyễn Minh Hoàng  Anh 113 20 9 9  
6 Nguyễn Việt  Anh 118 20.5 9 9  
7 Triệu Quỳnh Anh 128 37 10 10  
8 Phạm Đức  Bình 113 25 9 10  
9 Ngô An  Chi 128 37 10 10  
10 Nguyễn Ngọc Thùy  Chi 128 37 10 10  
11 Hồ Tuấn   Dũng 110 21.5 8 8  
12 Nguyễn Lê  Dũng 122 28 9 10  
13 Phạm Thị Thùy  Dương 107 14.5 7 8  
14 Nguyễn Hữu  Đạt 106 16.5 9 8  
15 Quách Gia  Hân 114 25.5 8 9  
16 Đinh Khánh  Hiệp 122 27 10 10  
17 Tô Huy  Hoàng 114 22.5 9 9  
18 Vũ Việt  Hoàng 111 19.5 9 9  
19 Nguyễn Hoàng  Huy 117 23 9 9  
20 Nguyễn Quang  Huy 121 23 10 10  
21 Cao Gia  Hưng 119 31.5 10 10  
22 Nguyễn Hồ Khánh  Hưng 126 30.5 10 10  
23 Đặng Hoàng  Kim 109 18 9 9  
24 Hoàng Thùy  Lâm 119 20.5 10 10  
25 Lê Đặng Khánh  Linh 115 18.5 9 9  
26 Nguyễn Hà  Linh 113 20 8 8  
27 Nguyễn Thùy  Linh 122 25 10 10  
28 Vũ Thủy  Linh 120 20.5 9 10  
29 Hoàng Hải  Nam 130 35.5 10 10  
30 Ngô Thị Minh  Ngọc 119 22.5 9 9  
31 Vũ Khánh  Ngọc 118 20.5 9 9  
32 Lê Phương  Nhi 121 28 10 10  
33 Lê Quỳnh  Nhi 115 26.5 9 9  
34 Nguyễn Quỳnh Nhi 116 24.5 8 9  
35 Phạm Tuấn  Phong 113 19 9 9  
36 Phạm Gia  Phú 121 22.5 10 10  
37 Vũ Minh  Phương 110 18.5 8 8  
38 Nguyễn Ngọc  Thành 139 44.5 10 10  
39 Nguyễn Yến  Trang 112 27 9 9  
40 Võ Thị Thanh  Trúc 114 19 8 8  
41 Bùi Mạnh  Trường 119 30 9 9  
42 Hoàng Bách  Tùng 115 18 8 8  
43 Nguyễn Hải  Yến 111 19 8 9  
K.T HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ
Hoàng Minh Phương