Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A1 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1141

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 1A1
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Bùi Vũ Hải  Anh 108 14.5 7 8  
2 Huỳnh Mai  Anh 114 18 8 9  
3 Nguyễn Kiều  Anh 114 19 9 9  
4 Trần Thu Quỳnh  Anh 112 20 9 9  
5 Vũ Kiều  Anh 112 23 9 9  
6 Nguyễn Hải  Bình 117 20.5 9 9  
7 Vũ Thị Thanh  Bình 116 24.5 7 6  
8 Trần Mạnh  Cường 116 25 8 9  
9 Hoàng Ngọc  Diệp 120 22.5 10 10  
10 Nguyễn Tiến   Dũng 113 18 9 9  
11 Nguyễn Việt  Dũng 120 27.5 10 10  
12 Nguyễn Hoàng Tiến  Đạt 118 21.5 10 9  
13 Chu Hương  Giang 116 18.5 9 9  
14 Ngô Huy   Hoàng 125 29.5 10 10  
15 Vũ Đức Minh  Hoàng 119 21.5 9 9  
16 Nguyễn Đức  Huy 116 24 10 10  
17 Phạm Thành  Huy 119 20.5 9 9  
18 Lê Duy  Khánh 121 22 9 9  
19 Lê Đức  Kiên 117 23.5 10 10  
20 Nguyễn Xuân  Kiên 123 23 9 9  
21 Lê Tùng  Lâm 108 17.5 9 9  
22 Nguyễn Hoàng   Linh 112 19.5 10 10  
23 Đỗ Đức   Mạnh 120 27.5 9 10  
24 Nguyễn Lê  Minh 116 20 9 9  
25 Phạm Duy  Minh 124 26 10 10  
26 Bùi Lê Hà  My 128 35 10 10  
27 Ngô Thảo  My 111 21.5 8 8  
28 Nguyễn Giang Hà My 120 24 10 9  
29 Vũ Duy Hoàng  Nam 123 28 10 10  
30 Vũ Bích  Ngọc 118 20 10 10  
31 Nguyễn Diệp Bảo  Nhi 116 25 8 9  
32 Nguyễn Tuấn  Ninh 119 29 9 9  
33 Đỗ Gia  Phát 125 31 10 10  
34 Bùi Mai  Phương 121 22 10 10  
35 Phạm Minh  Phương 122 28.5 10 10  
36 Trần Mai  Phương 114 22 8 9  
37 Đỗ Trung   Thành 113 19 8 8  
38 Nguyễn Thanh  Thảo 113 18 9 9  
39 Đặng Mạnh  Tiến 121 27.5 10 10  
40 Nguyễn Bảo  Trâm 120 20 9 9  
41 Nguyễn Cẩm  113 18.5 8 8  
42 Đoàn Mai  Uyên 114 19.5 9 9  
43 Trần Tố  Uyên 118 25 9 10  
44 Tạ Ngọc Khánh  Vân 128 37 10 10  
45 Phạm Đức  Vượng 110 18.5 8 9  
K.T HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ
Hoàng Minh Phương