Trang chủ

Khối 1

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 1A6 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 822

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Viết TV
1 Phạm Phương Anh 9 9 9 9.5  
2 Phạm Tuấn Anh 9 9.5 9 9.5  
3 Nguyễn Đức Bình 10 9 9 10  
4 Nguyễn Kim Chi 10 10 10 9.5  
5 Nguyễn Ngọc Diệp 10 9 9 9.5  
6 Vũ Bảo Đức Duy 10 9 9 9.5  
7 Phạm Thành Đạt 9 9 9 9.5  
8 Thịnh Trường Giang 10 9.5 10 9.5  
9 Phan Hoàng Hiệp 8 5 6 7  
10 Nguyễn Huy Hoàng 9 5 9 8.5  
11 Phan Huy  Hoàng 7 9 6 9  
12 Phan Hoàng Huy 8 9 9 9.5  
13 Vũ Minh Khang 10 9.5 10 10  
14 Bùi Trung Kiên 10 8.5 9 9.75  
15 Nguyễn Thùy Linh 10 9 9 10  
16 Trình Tô Ngọc  Linh 10 10 10 10  
17 Vũ Hương Linh 10 9 9 10  
18 Bùi Đức Mạnh 10 10 10 9  
19 Nguyễn Đức   Mạnh 4 8 6 10  
20 Võ Tiến Minh 10 9.5 10 10  
21 Nguyễn Công Nghĩa 9 8.5 9 9.5  
22 Lê Thanh Nhàn 9 9 9 10  
23 Bùi Tuyết Nhi 8 9 9 9  
24 Hoàng Thị Hoài Phương 10 9.5 10 10  
25 Trần Hà Phương 10 10 10 10  
26 Nguyễn Đức Quân 10 9.5 10 10  
27 Hoàng Thị Như Quỳnh 9 10 10 10  
28 Lê Thúy Quỳnh 10 9.5 10 9  
29 Bùi Đức Thắng 10 8 9 10  
30 Lã Đức Thành 10 9 9 10  
31 Vũ Đức Thành 10 9.5 10 10  
32 Phạm Minh Thanh  10 9 9 9.5  
33 Lê Đức Thịnh 10 10 10 10  
34 Lê Ngọc Thu Thủy 10 10 10 9.5  
35 Nguyễn Thị Kiều Trân 10 9.5 10 10  
36 Nguyễn Hoàng Trí 10 8.5 9 10  
37 Đinh Đức Trọng 10 9 9 10  
38 Lê Thanh Tùng 10 9.5 9 10  
39 Nguyễn Tường Vy 9 9 9 10