Trang chủ

Khối 1

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 1A5 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 603

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Viết TV
1 Dương Thị Ngọc Anh 10 8.5 9 9  
2 Nguyễn Quỳnh Anh 9 8 8 10  
3 Nguyễn Tùng Anh 8 9.5 9 10  
4 Lê Hà Anh 9 9 9 10  
5 An Quốc Anh 8 9.5 9 10  
6 Nguyễn Hoàng Bách 8 9 9 9  
7 Ngô Thị Kim Chi 8 9.5 9 9.5  
8 Vũ Hoàng Khánh Duy 7 9.5 8 10  
9 Đặng Minh Đại 9 8.5 9 10  
10 Nguyễn Tiến Đạt 10 9.5 10 10  
11 Nguyễn Hoàng Hải 9 9.5 9 10  
12 Phạm Hoàn Hảo 9 9.5 9 9  
13 Đặng Thị Thảo Hiền 8 9 9 9.5  
14 Đào Văn Trọng Hiệp 9 10 10 9.5  
15 Phạm Đức Hiếu 8 10 9 10  
16 Nguyễn Đức Hiếu 6 5 5 8.5  
17 Nguyễn Phú Hiếu 8 9.5 9 10  
18 Hoàng Quốc Huy 8 9 9 8.5  
19 Vũ Hoàng Ngân Khánh 10 10 10 10  
20 Nguyễn Anh Khoa 10 9 9 10  
21 Vũ Hoàng Linh 7 9.5 9 10  
22 Nguyễn Phương Linh 6 9.5 8 10  
23 Vũ Trần Diệu Linh 10 9 9 9.5  
24 Lê Khánh Linh 9 10 10 9.5  
25 Nguyễn Quang Mạnh 10 10 10 10  
26 Phạm Quang Minh 8 9.5 9 9  
27 Phan Phương Minh 9 10 10 10  
28 Lưu Huệ Minh 10 10 10 9.5  
29 Phạm Tuấn Minh 10 9.5 10 9.5  
30 Lưu Bảo Ngân 9 8 8 9.5  
31 Phùng Tuyết Nhi 9 9 9 10  
32 Bùi Thị Trang Nhung 9 10 10 10  
33 Nguyễn Thanh Thư 6 9.5 8 10  
34 Nguyễn Thị Thùy Trang 10 10 10 10  
35 Nguyễn Hương Quỳnh Trang 10 9.5 10 10  
36 Đào Nguyễn Giang Tuệ 8 7 7 9  
37 Cao Thanh Tùng 9 10 10 10  
38 Trần Mai Uyên 10 10 10 10  
39 Tống Thục Văn 6 9.5 8 10