Trang chủ

Khối 1

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 1A1 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 633

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Viết TV
1 Nguyễn Trọng Đức Anh 9 9 9 10  
2 Đặng Phương Anh 10 9 9 9.5  
3 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 9 10 10 10  
4 Phạm Ngọc Anh 9 9 9 10  
5 Phạm Thị Minh Anh 9 9.5 9 10  
6 Phạm Trang Anh 9 9 9 10  
7 Phạm Trung Anh 8.5 8.5 9 10  
8 Nguyễn Vương Bình 9 9.5 9 9.5  
9 Bùi Phương Dung 9 9 9 9.5  
10 Đoàn Thế Đức 4.5 7 6 8  
11 Hoàng Trường Giang 9 9.5 9 9.5  
12 Trần Ngân 9 9 9 10  
13 Hoàng Đình Hiếu 9 9 9 10  
14 Trần Trung Hiếu 9 10 10 10  
15 Đào Hoàng Khánh Huyền 10 10 10 10  
16 Phạm Quốc  Hưng 10 9 9 10  
17 Nguyễn Thu Hường 10 10 10 10  
18 Trần Khái Khang 8.5 8 8 10  
19 Nguyễn Tùng Lâm 9 9 9 10  
20 Bùi Hoàng Diệu Linh 10 9 9 9.5  
21 Nguyễn Hiếu Linh 8 8 8 8.75  
22 Nguyễn Khánh Linh 6.5 9 9 9.5  
23 Phan Hà Linh 9 8 8 9.5  
24 Nguyễn Thùy  Linh 3.5 7 5 8  
25 Cao Ngọc Bông Mai 8 9 9 9.5  
26 Ngô Như Mai 10 9.5 10 9.5  
27 Tống Minh 9 9 9 10  
28 Nguyễn Vũ Hải Nam 9.5 9 9 10  
29 Vũ Tuyết Ngân 9.5 8 9 9.5  
30 Đồng Minh Ngọc 9.5 9.5 10 10  
31 Hoàng Thị Bích Ngọc 9 10 10 10  
32 Nguyễn Đoàn Yến Ngọc 9 9.5 9 9.5  
33 Phạm Yến Nhi 9 9 9 10  
34 Phạm Đức Phú 8 8.5 8 9.5  
35 Hoàng Minh Quân 7 8.5 8 9.5  
36 Nguyễn Vi Thảo 10 9 9 10  
37 Vũ Quốc Thiện 10 9 9 10  
38 Đồng Nhật Thư 9.5 9.5 10 10  
39 Ngô Hiền Trang 9.5 9 9 10  
40 Hàn Khải Anh Tuyết 9 9 9 9.5