Trang chủ

Thư viện - Tham khảo

Hướng dẫn truy cập camera trường
Ngày đăng 24/12/2014 | 09:08 | Lượt xem: 984

CÀI ĐẶT CAMERA TRÊN MÁY TÍNH

1. Vào duyệt trình web Internet Explorer

2. Tải và cài đặt phần mềm: NewActive.exe

link tải trực tiếp tại đây

3. Run add phần mềm NewActive.exe trên duyệt trình web Internet 

Explorer.

4. Nhập đường link : http://tieuhoclhp.dyndns.info:81  hoặc http://tieuhoclhp.dyndns.info:82

5. Khi cài đặt thành công. Hệ thống camera hiển thị cửa sổ đăng nhập:

Tên đăng nhập : …………

Pass : 123456

Kịch chuột vào Login để đăng nhập hệ thống camera .

 Chúc phụ huynh cài đặt thành công!

SDT hỗ trợ: 01263324568