Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra khảo sát đầu năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 20/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 415

I. Lịch kiểm tra

 

 Thứ

             Ngày

Khối

Môn

Thời gian làm bài

Sáng 23/9

Khối 5

Tiếng Việt

Toán

60 phút (7h30' - 8h30')

40 phút (9h - 9h 40')

Sáng 24/9

Khối 2 + 3C1,3C5, 3C6

Tiếng Việt

Toán

60 phút (7h30' - 8h30')

40 phút (9h - 9h 40')

Chiều 24/9

Khối 4 + 3C2, 3C3, 3C4

Tiếng Việt

Toán

60 phút (13h30' - 14h30')

40 phút (15h - 15h 40')

 

II. Nội dung kiến thức kiểm tra:

- Khối 3, 4, 5 + Tiếng Việt khối 1: Chương trình từ tuần 1 đến hết tuần 10.

- Khối 2 + Toán khối 1: Chương trình từ tuần 1 đến hết tuần 9.

III. Hình thức tổ chức:

- Coi chéo khối, 2 GV coi/ phòng.

- Chấm bài: Dọc phách, chấm chéo các lớp trong khối.

 

                                                                                                                        BGH