Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 4D5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 575

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Lê Quốc Anh 4 4 8 8 8 9  
2 Nguyễn Đức Anh 4 4.5 8.5 8 8 8  
3 Nguyễn Tuấn Anh 4 4 8 8 8 8  
4 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 5 4.5 9.5 9 9 10  
5 Nguyễn Xuân Bắc 4 3.5 7.5 8 8 9  
6 Lê Hà Chi 4.5 4.5 9 9 9 10  
7 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 4.5 4.5 9 8.5 9 10  
8 Đỗ Duy Đại 4 4.5 8.5 8 8 9.5  
9 Giang Thành Đức 4 3.5 7.5 8 8 9  
10 Bùi Hương Giang 5 4.5 9.5 9 9 10  
11 Nguyễn Thị Hà Giang 4 4 8 8 8 8.5  
12 Nguyễn Trường Giang 4.5 4 8.5 8.5 9 10  
13 Diệp Ngân 4 3.5 7.5 8 8 8  
14 Nguyễn Thái 5 4.5 9.5 9 9 10  
15 Phạm Nguyên Hanh 4 4.5 8.5 8 8 9  
16 Nguyễn Thu Huyền 5 4 9 9 9 10  
17 Giang Thị Diệu Hương 5 3.5 8.5 7.5 8 9  
18 Vũ An Khang 5 5 10 9.5 9 10  
19 Đoàn Lê Nam Khánh 4.5 3.5 8 6 7 8.5  
20 Khổng Phương Liên 4 4.5 8.5 9 9 10  
21 Hồ Thùy Linh 5 3.5 8.5 8 8 8  
22 Lee Phương Linh 5 5 10 9 9 10  
23 Ngô Thị Thùy Linh 5 4.5 9.5 9 9 10  
24 Nguyễn Phương Linh 5 4.5 9.5 9 9 10  
25 Vũ Khánh Linh 4.5 4.5 9 8.5 9 9  
26 Trần Ngọc Minh 4 4 8 7 7 8  
27 Ngô Thị Thảo Minh 4.5 4 8.5 8 8 8  
28 Nguyễn Hiếu Nghĩa 4 4 8 7.5 8 8.5  
29 Bùi Vũ Bảo Ngọc 4.5 4 8.5 8 8 9  
30 Nguyễn Bích Ngọc 4.5 4 8.5 8 8 9  
31 Lã Hương Nguyên 4.5 4.5 9 9 9 10  
32 Tô Đình Phong 3.5 3.5 7 7 7 7  
33 Trần Đức Phương 4.5 4 8.5 8.5 9 9.5  
34 Vũ Thị Thúy Phương 4.5 4 8.5 9 9 9  
35 Trần Ngọc Minh Thắng 4 4.5 8.5 8 8 9  
36 Lê Ngọc Trang 4.5 4.5 9 9 9 10  
37 Đặng Trần Cẩm 5 4.5 9.5 9 9 10  
38 Nguyễn Hoàng Tùng 4.5 4.5 9 8 8 10  
39 Nguyễn Văn 4 3.5 7.5 7 7 8  
40 Đỗ Nguyễn Như Ý 4.5 4.5 9 8.5 9 10