Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Lớp 4D7 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 573

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Nguyễn Trọng

An

126

23.5

10

10

 

      2        

Vũ Vân

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nhữ Mai

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyễn Minh

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Trần Thủy

Châu

117

23.5

10

10

 

      6        

Vũ Minh

Dũng

119

25

10

10

 

      7        

Vũ Tiến

Dũng

113

22

8

8

 

      8        

Phạm Quý

Dương

107

18

9

9

 

      9        

Đặng Văn Tiến

Đạt

113

22

10

10

 

   10        

Vũ Minh

Đạt

121

22

10

10

 

   11        

Nguyễn Việt

Đức

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyễn Hương

Giang

110

17

9

9

 

   13        

Nguyễn Trường

Giang

109

18

8

8

 

   14        

Hoàng Quốc

Huy

116

22

8

8

 

   15        

Lê Quang

Huy

125

36

10

10

 

   16        

Nguyễn Nhật

Huy

122

22

10

10

 

   17        

Nguyễn Thị Trúc

Linh

110

18

10

10

 

   18        

Bùi Nguyễn

Linh

120

25

10

10

 

   19        

Trần Thùy

Linh

112

19

10

10

 

   20        

Nguyễn Khánh

Linh

110

16

7

7

 

   21        

Nguyễn Hải

Long

113

23

10

10

 

   22        

Nguyễn Ngọc

Mai

125

27

10

10

 

   23        

Đỗ Hoàng

Minh

110

20

10

10

 

   24        

Vũ Hoàng Nhật

Minh

103

14

10

10

 

   25        

Lê Thị Mai

Ngân

123

19

10

10

 

   26        

Vũ Đỗ Phương

Ngân

115

19

10

10

 

   27        

Lê Quang

Nghĩa

117

20

10

10

 

   28        

Nguyễn Công

Nghĩa

116

20

9

9

 

   29        

Nguyễn Trí

Nghĩa

123

26

9

9

 

   30        

Bùi Thị Minh

Ngọc

116

19

10

10

 

   31        

Trần Hải

Ngọc

114

19

10

10

 

   32        

Bùi Thảo

Nguyên

113

17

8

8

 

   33        

Phạm Thị Minh

Phương

119

26

10

10

 

   34        

Vũ Minh

Phương

114

26.5

10

10

 

   35        

Lê Đức

Thành

114

18

10

10

 

   36        

Phạm Tiến

Thành

120

24

10

10

 

   37        

Phan Anh

Thư

126

23.5

10

10

 

   38        

Đỗ Cao

Thuận

122

25.5

9

9

 

   39        

Cao Sơn

Tùng

111

18.5

10

10

 

   40        

Đào Sơn

Tùng

119

24

10

10