Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2011 - 2012 - Lớp 2B5
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 499

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV
1 Lê Quốc Anh 7 2 9 9 9 10  
2 Nguyễn Đức Anh 7 3 10 8 9 9.3  
3 Nguyễn Tuấn Anh 6 3 9 7 8 8.5  
4 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 7 3 10 10 10 9.5  
5 Lê Hà Chi 7 3 10 9 9 9.5  
6 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 6 3 9 8 8 9  
7 Đỗ Duy Đại 6 3 9 9 9 9.75  
8 Giang Thành Đức 6 3 9 8 8 9.3  
9 Bùi Hương Giang 5 3 8 10 9 8.8  
10 Nguyễn Thị Hà Giang 6 3 9 10 10 9.3  
11 Nguyễn Trường Giang 6 3 9 10 10 9.75  
12 Phạm Nguyên Hanh 6 3 9 9 9 9.5  
13 Giang Thị Diệu Hương 7 3 10 7 8 7.9  
14 Nguyễn Thu Huyền 6 2 8 10 9 9  
15 Đoàn Lê Nam Khánh 7 3 10 9 9 9.5  
16 Vũ An Khang 6 2.5 8.5 9.5 9 8.5  
17 Khổng Phương Liên 7 3 10 9 9 9.7  
18 Hồ Thùy Linh 7 1.5 8.5 9 9 8.7  
19 Lee Phương Linh 6 3 9 9 9 9.75  
20 Ngô Thị Thùy Linh 7 2.5 9.5 9 9 9  
21 Nguyễn Phương Linh 6 3 9 10 10 9  
22 Vũ Khánh Linh 6 3 9 10 10 9  
23 Trần Ngọc Minh 6 2 8 7 7 9.5  
24 Bùi Vũ Bảo Ngọc 6 3 9 8 8 9.7  
25 Nguyễn Bích Ngọc 7 2 9 10 10 10  
26 Nguyễn Hiếu Nghĩa 7 2.5 9.5 8 9 8.75  
27 Lã Hương Nguyên 6 3 9 10 10 9.5  
28 Trần Đức Phương 6 3 9 9 9 9.5  
29 Vũ Thị Thúy Phương 6 2 8 8 8 7  
30 Tô Đình Phong 5 3 8 8 8 8  
31 Trần Ngọc Minh Thắng 6 3 9 9.5 9 9.5  
32 Nguyễn Hoàng Tùng 6 0.5 6.5 9 8 10  
33 Đặng Trần Cẩm 7 3 10 10 10 8.75  
34 Lê Ngọc Trang 6 3 9 10 10 10  
35 Nguyễn Văn 6 3 9 9 9 8.5  
36 Đỗ Nguyễn Như Ý 6 3 9 9.5 9 8.7