Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Thông tin cá nhân lớp 3C1 - Năm học 2011-2012
Ngày đăng 06/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 546

TT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Họ tên bố mẹ

Địa chỉ

Nghề Nghiệp

Điện thoại

1 Đỗ Ngọc Anh 6/6/2003 x Kinh Đỗ Văn Soạn Số 18/132 An Đà - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Công nhân 0912.357.065
2 Đỗ Trung Anh 11/15/2003   Kinh Đỗ Trung Công Số 15 Đ8 Đổng Quốc Bình Giáo viên 0903.467.038
3 Nguyễn Hoàng Anh 10/18/2003   Kinh Nguyễn Đức Hoà Số 5B Lý Hồng Nhật - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng  Nội trợ  
4 Nguyễn Diễm Quỳnh Anh 10/10/2003 x Kinh Nguyễn Việt Hùng 2A7 Khu Đồng Tâm - Lạch Tray - Ngô Quyền - Hp Nội trợ 0124.6715.468
5 Nguyễn Minh Anh (A) 8/18/2003 x Kinh Nguyễn Quang Vích Số 2Đ4 - Đổng Quốc Bình - Hải Phòng  Kinh doanh 0904.304.488
6 §oµn Ngäc Long 30/7/2003   Kinh §oµn Ngäc Kiªn 16 A /32 193 V¨n Cao Công nhân  
7 Ngô Thị Minh Anh 5/28/2003 x Kinh Ngô Xuân Đàn 59 Đình Đông - Đông Hải - Hải Phòng  Nội trợ 0936.400.999
8 Nguyễn Thị Phương Anh 10/15/2003 x Kinh Nguyễn Văn Khái Số 3/15 khu Dân Cư - Kiều Sơn - Đằng Lâm - Hải An - HP Công an 0982. 995.366
9 Nguyễn Minh Châu 12/17/2003 x Kinh Nguyễn Quốc Thái 5A/75 Kiều Sơn - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng  Cán bộ 1684540.818
10 Nguyễn Phúc Tô Châu 3/27/2003   Kinh Nguyễn Trung Kiên 19/38 Đường Nguyễn Bình - Kênh Dương - Lê Chân - HP Nội trợ 0313.740.399
11 Trần Thuỷ Châu 10/12/2003 x Kinh Trần Việt Cường Số nhà 15 D70 Nam Pháp 1 - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Cán bộ 0983. 995.566
12 Phạm Khánh Duy 12/2/2003   Kinh Phạm Văn Huynh Số 10/12/75 Ngô Gia Tự - Cát Bi - Hải An - Hp Giáo viên 915523.188
13 Đinh Hữu Dũng 11/15/2003   Kinh Đinh Hữu Thạnh Số 4Đ54 Đổng Quốc Bình - Hải Phòng  Tự do  
14 Phạm Thuỳ Dương 11/29/2003 x Kinh Phạm Thế Tín Phú Hải - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng  Nội trợ 0983.283.343
15 Trần Lê Hải Đăng 10/22/2003   Kinh Trần Công Sức Số 18D78 Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Công nhân 0936. 735.539
16 Trương Hùng Minh Đức 11/28/2003   Kinh Trương Minh Hùng Số 332 - Văn Cao - Đằng Lâm - Hải An - HP Giáo viên  
17 Nguyễn Trường Giang 5/1/2003   Kinh Nguyễn Hồng Anh Số 31-078- Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Công nhân 01257.366.547
18 Đoàn Trung Hiếu 11/29/2003   Kinh Đoàn Văn Tùng Số 34 An Khê - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng Nội trợ 0983.283.193
19 Bùi Quốc Hưng 9/12/2003   Kinh Bùi Văn Kính 26 Đông Trà 3 - Dư Hàng Kênh Giáo viên 0936. 918.180
20 Lê Phúc Hưng 6/11/2003   Kinh Lê Kim Hoàn 10A/19/128 An Đà - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Giáo viên 0982.716.373
21 Mạc Đình Thái Hưng 1/11/2003   Kinh Mạc Đình Nguyên Khu dân cư số 1 phường Hải Thành, Dương Kinh - HP Nội trợ  
22 Trương Thị Mai Hương 11/17/2003 x Kinh Trương Công Lượng 34/369 Văn Cao Thư Trung - Hải An - HP Cán bộ 0906. 068.978
23 Quách Tuấn Kiệt 1/11/2003   Kinh Quách Thế Dũng 47/201 Lạch Tray - Hải Phòng  Giáo viên 0904. 171.366
24 Nguyễn Gia Khánh 12/31/2002   Kinh Nguyễn Văn Báu 5/56 Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Cán bộ 0916. 536.301
25 Vũ Ngọc Hà Minh 12/14/2003 x Kinh Vũ Ngọc Thức 6/227 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng  Cán bộ 0983.156.585
26 Hoàng Hải Nhi 8/13/2003 x Kinh Hoàng Lê Hân 37 Nguyễn Bình - Đổng Quốc Bình - Ngô Quyền - HP Nội trợ  
27 Vũ Trà My 5/9/2003 x Kinh Vũ Xuân Hưng Số 5 - TT Bông Vải sợi - Đổng Quốc Bình - N.Quyền - HP Cán bộ 0949.9999.88
28 NguyÔn Phóc  ThÞnh 2/6/2003 x Kinh NguyÔn §øc Minh 7 ngâ 15 khu c KiÒu S¬n - Ng« Quyền - HP Cán bộ 0989.850.774
29 Tống Trang Ngân 8/27/2003 x Kinh Tống Văn Băng 52/37 Nam Pháp I, Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Giáo viên 0915. 323.718
30 Đỗ Kim Phúc 10/29/2003 x Kinh Đỗ Văn Hùng Số 6 Lô Đ42 Đổng Quốc Bình - Ngô Quyền - HP Công nhân 0912.607.877
31 Trần Minh Quân 11/14/2003   Kinh Trần Văn Hậu 24 D78 Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hp Công nhân 0936. 735.539
32 Phạm Minh Tiến (A) 11/29/2003   Kinh Phạm Văn Túc Số 45 lô 2 Quán Nam - Kênh Dương - Lê Chân - HP Kinh doanh 0904. 059.759
33 Trần Minh Tùng 2/3/2003   Kinh Trần Minh Đức Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Số 69 mới) Cán bộ 0934. 366. 074
34 Nguyễn Sơn Tùng 1/1/2003   Kinh Nguyễn Tiến Sỹ 16/76/384 Lạch Tray - Đằng Giang - HP Cán bộ 0904. 232. 178
35 Phạm Đức Thành 12/25/2003   Kinh Phạm Ngọc Thanh 48/2 Nguyễn Thị Thuận - Cát Bi - Hải An - HP Cán bộ 0982. 030. 582
36 Nguyễn Trung Thành 2/13/2003   Kinh Nguyễn Văn Trung Số 10 Phụ 2/28 Ngõ 263 Lạch Tray - Đằng Giang - HP Công nhân 0904. 730.476
37 Mai Thanh Trà 8/2/2003 x Kinh Mai Xuân Trường Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngô Quyền - HP Công nhân  
38 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 2/19/2003 x Kinh Nguyễn Văn Ba Số 33 D7 - Đổng Quốc Bình - Ngô Quyền - HP Cán bộ 0918.310.738
39 Cao Hàn Việt 1/20/2003   Kinh Go Jong Ryeong Khu 10 Đằng Hải - Quận Hải An - TP.Hải Phòng  Nội trợ 0128.8262.666