Trang chủ

Giữa học kỳ II

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 3
Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 527

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM )        

 1. Đọc thành tiếng (6 điểm )

 2. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm):

Đọc thầm bài thơ  sau và lựâ chọn câu trả lời đúng nhất:

Em thương làn gió mồ côi

Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây

Em thương sợi nắng đông về.

Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

                                                   (Nguyễn Ngọc Ký)

1. Trong bài thơ có mấy sự vật được nhân hoá? Đó là sự vật nào?

       A. Một sự vật đó là:…………………………………………………………………

       B. Hai sự vật đó là : ………………………………………………………………..…

       C. Hai sự vật đó là : …………………………………………………………..………

       D. Không có sự  vật nào.

2. Sự vật được nhân hoá nhờ những từ chỉ đặc điểm đó là :

A.     Mồ côi, gầy

B.     Thương

C.     Run run

D.     Ngã

3. Làn gió và sợi nắng trong bài thơ giống 

A.               Một người bạn mồ côi.

B.               Giống một người nhỏ bé.

C.               Giống một người gầy yếu.

D.              Giống một người mồ côi và một người gầy yếu.

4/ . Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

a ) Ê - đi- xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

………………………………………………………………………………………

b) Những chàng Man- gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.

……………………………………………………………………………………….

 

II. KIỂM TRA VIẾT

 1.Chính tả nghe - viết (5 điểm)   Bài: "Hội đua voi ở Tây Nguyên " Sách TV3- tập II trang 60.

-   Đoạn viết : "Trường đua…… giỏi nhất"

2. Tập làm văn (5 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) kể về một ngày hội mà em thích nhất.