Trang chủ

Giữa học kỳ II

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 5

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 976
I. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM )                        1. Đọc thành tiếng (6 điểm ) ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 4

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 924
Bài 1 : ( 3 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 1) A.         Số có chữ số tận cùng là chữ số 0 thì...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 5

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 944
Bài 1 : ( 4 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 1) Tam giác có đáy 14 dm, chiều cao bằng   độ dài đáy....

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 4

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 721
I. Đọc hiểu : ( 5 điểm) Đọc thầm và làm   bài tập: Cây gạo      Cây gạo già mỗi năm   lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 3

Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 680
I. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM )            1. Đọc thành tiếng (6 điểm )   2. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm): Đọc...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 3

Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 688
Bài 1 : ( 3 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 1) : Bốn nghìn năm trăm linh năm viết là: A....

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 2

Ngày đăng 20/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 649
  I. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM ) 1. Đọc thành tiếng (6 điểm ) 2. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) Đọc thầm, sau đó khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 2

Ngày đăng 20/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 634
  Bài 1 : ( 2 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.             Tính : ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 1

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 610
  A – Kiểm tra viết (35 phút) – ( 10 điểm ):             1) Chính tả (Tập chép)   ( 8 điểm ) ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 1

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 625
Bài 1 : ( 3 điểm ) : Tính   50 -      30   60 +    ...