Trang chủ

Giữa học kỳ I

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 4
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 920

 

I. Kiểm tra đọc

1. Đọc thành tiếng : 

2. Đọc thầm . Điểm

        Đọc thầm bài " Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca " Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 55, 56 và làm các bài tập sau:

Câu 1: An - đrây - ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông ?

         a. Ghé vào cửa hàng điện tử để chơi điện tử.

         b. chơi bắn bi với đám bạn.

         c. Chơi đá bóng với mấy đứa bạn.

         d. Chơi thả diều với mấy đứa bạn.

Câu 2. Chuyện gì đã xảy ra khi An - đrây - ca mua thuốc về nhà ?

         a. Em thấy mẹ khóc vì ông đã qua đời.

         b. Em bị mẹ đánh vì mua thuốc về chậm.

         c. Em đưa thuốc cho ông uống và ông đã khỏi bệnh.

Câu 3. Mẹ đã làm gì khi An - đrây - ca kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe ?

         a. mẹ la em vì em mua thuốc về chậm nên ông đã qua đời.

         b. Mẹ an ủi em " con không có lỗi. Ông đã mất từ lúc con ra khỏi nhà".

         c. Mẹ đánh đòn em.

Câu 4. An - đrây - ca tự dằn vặt mình ra sao ?

         a. Nếu mình muốn thuốc về kịp cho ông uống thì ông sẽ khỏi bệnh.

         b. Nếu mình không chơi đá bóng thì mua thuốc về kịp cho ông uống và ông sẽ khỏi bệnh.

         c. Giá như mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa.

Câu 5. trong bài đọc " An - đrây - ca " là :

         a. Danh từ chung.

         b. Danh từ riêng chỉ tên người.

         c. Danh từ riêng chỉ tên địa lý.

Câu 6. Động từ trong câu:  " Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai "

         a. Anh nhìn trăng.

         b. nghỉ tới ngày mai.

         c. Nhìn, nghĩ.

         d. Anh nhìn trăng và nghĩ tơi ngày mai.

                                              

II. Kiểm tra viết:                                  

 

 1. Chính tả:                                          

a. Bài viết

b.Bài tập: Chọn những tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi để điền vào chỗ chấm.

Đánh dấu mạn thuyền

Xưa có người đi thuyền, kiếm.........bên hông, chẳng nay là kiếm.........xuống nước. Anh ta liền đánh.........vào mạn thuyền chỗ kiếm .........Người trên thuyền thấy lạ bàn hỏi:

- Bác làm .......  lạ thế ?

- Tôi đánh ........ chỗ kiếm....... . khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh

...............mà mò, thể nào cũng tìm thầy kiếm.

 

2. Tập làm văn.

 

Viết một bức thư ngắn ( khoảng 10 dòng ) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.