Trang chủ

Giữa học kỳ I

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 5
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 837

I. Kiểm tra đọc (10 điểm)

Học sinh đọc đúng bài tập đọc từ tuần 1 đến bài ôn tập giữa học kì I, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc (Mỗi học sinh một bài)

 

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (5 điểm)

Nghe - viết: Dòng sông quê hương

 

2. Tập làm văn (5 điểm)

Em hãy tả ngôi trường đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.

 

1. Chính tả ( 5 điểm ) Thời gian 15 phút

 

DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc... Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một trái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên... Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.