Trang chủ

Giữa học kỳ I

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 4

Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 1070
  I. Kiểm tra đọc 1. Đọc thành tiếng :   2. Đọc thầm . Điểm         Đọc thầm bài " Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 5

Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 1012
I. Kiểm tra đọc (10 điểm) Học sinh đọc đúng bài tập đọc từ tuần 1 đến bài ôn tập giữa học kì I, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc (Mỗi học sinh một bài)   II....

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 5

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 661
I. Đọc   hiểu :     1. Đọc thầm bài sau: Buổi sáng mùa hè trong thung lũng            ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 4

Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 671
I - Đọc hiểu: ( 4 điểm)          Đọc bài:"   Chị em tôi " Chị em tôi   Dặt xe ra cửa, tôi lễ phép thưa : ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 4

Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 737
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Bài 1 :   ( 1 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 3

Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 657
I - ĐỌC HIỂU ( 4đ)      Đọc thầm bài" " Biển đẹp "   và hoàn thành các bài tập sau : Biển đẹp ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 3

Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 716
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )   Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng Bài 1 :   ( 1 điểm ) a)  ...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 2

Ngày đăng 09/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 613
I -   Đọc hiểu : ( 4 điểm)        Đọc thầm bài:...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 2

Ngày đăng 09/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 634
  T. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)             Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a)...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 1

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 658
  A. ĐỌC ( 10 điểm) B. VIẾT (10 điểm) 1. Tập chép ( 8 điểm)   - ê, b, th, ph - ia, oi, ây, au - cử tạ, nho khô - mùa dưa,...

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 1

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 647