Trang chủ

Giới thiệu trường

Nhiệm vụ trọng tâm của trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 06/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 655

I. MỤC TIÊU CHÍNH

1. Thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của Phòng GD, phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu Quận về chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và các tiêu chí thi đua.

2. Phấn đấu hoàn thành các điều kiện để khai trương thí điểm "Trường học điện tử". chuẩn bị thật tốt các điều kiện để đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng vào năm học tới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Từng bước triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI và các văn bản chỉ đạo của các cấp.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, chú trọng năng lực tư duy sáng tạo, tích cực, chủ động cho học sinh.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, tích cực triển khai dạy và học ngoại ngữ, tin học một cách hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; triển khai hiệu quả dạy học Tiếng Việt, Toán, Giáo dục lối sống lớp 1 theo chương trình Công nghệ giáo dục.

4. Duy trì, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục mức độ 2; chuẩn bị các điều kiện xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng.

5. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh .Giữ vững an ninh, an toàn trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội; tăng cường đoàn kết thống nhất, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có đơn thư kiếu kiện.

6. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đặc biệt quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý các nguồn thu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ KHÁC

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động. Coi đây chính là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc kết quả dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu tăng số giải và chất lượng giải HS giỏi, học sinh năng khiếu, phấn đấu đứng vị trí thứ nhất trong toàn quận và vị trí tốp đầu thành phố về chất lượng học sinh giỏi ở các sân chơi trí tuệ do quận và thành phố tổ chức.

3. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, học sinh, phấn đấu dạy thật - học thật - chất lượng thật. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo  và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng.

4. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công tác XHHGD, phát huy tích cực vai trò của Hội CMHS, các đơn vị kết nghĩa. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu, thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực".

5. Triển khai xây dựng thành công thí điểm mô hình trường học điện tử.

6. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn TN, Đội thiếu niên vững mạnh, phối kết hợp tốt để cùng thực hiện thng lợi nhiệm vụ năm học