Trang chủ

Giới thiệu trường

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 10/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 496

1.1. Giữ vững an ninh, an toàn trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội; tăng cường đoàn kết thống nhất, không có giáo viên vị phạm đạo đức nhà giáo, không có đơn thư kiếu kiện.

1.2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

1.3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV.

1.4. Tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, nâng cao chất lượng phổ cập trung học và nghề. Tập trung chỉ đạo hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động. Coi đây chính là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013.

1.6. Duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến lớp, hạn chế học sinh lưu ban, học sinh ngồi nhầm lớp, không có học sinh bỏ học.

1.7. Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc kết quả dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu tăng số giải và chất lượng giải HS giỏi, học sinh năng khiếu, giữ vững vị trí tốp đầu quận và thành phố .

1.8. Mỗi cán bộ giáo viên phải tự học tập bồi dưỡng, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường nền nếp kỷ cương trong dạy và học. Mỗi em học sinh nhà trường ngoài được trang bị kiến thức còn được giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống và phát triển tính chủ động, sáng tạo.

1.9. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, học sinh, phấn đấu dạy thật - học thật - chất lượng thật. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo  và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng.

1.10. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, trong điều hành tác nghiệp, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, cấp thiết để nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học.

1.11. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công tác XHHGD, phát huy tích cực vai trò của Hội CMHS, các đơn vị kết nghĩa. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu, thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực".

1.12. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn TN, Đội thiếu niên vững mạnh, phối kết hợp tốt để cùng thực hiện tháng lợi nhiệm vụ năm học 

1.13. Toàn trường tập trung chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trường học điện tử, đạt kiểm định chất lượng mức độ 3.