Trang chủ

Giới thiệu trường

Một vài nét về trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2011 - 2012
Ngày đăng 08/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 603

* Về học sinh

Khối

Số lớp

Số HS

2 buổi/ngày

Bán trú

Bình quân HS/lớp

Lớp

HS

%

Lớp

HS

%

1

8

289

8

289

100

8

276

96

36

2

8

284

8

284

100

8

239

84

35,5

3

8

297

 

 

 

 

 

 

37

4

6

214

 

 

 

 

 

 

35,7

5

6

232

 

 

 

 

 

 

38,7

Toàn trường

36

1316

16

573

43,6

16

515

39

36,5

So với năm học 2010 - 2011: tăng 2 lớp = 50 học sinh

* Về đội ngũ CBGV, công nhân viên nhà trường

* Tổng số CB, GV, CNV: 77

Trong đó:          Biên chế:          51       

Hợp đồng :       26 (GV văn hóa: 04;  GV T. học: 04; GV Ng.ngữ: 02; Y.tế: 01;

 GV T.dục: 02;   GV âm nhạc: 01;             LCBV: 03;         PVBT: 07;          Vệ sinh trường học: 02)

* Trình độ đào tạo (tính trong số 65 CBGV, không tính bếp và lao công, bảo vệ)

          Đạt chuẩn: 65 = 100%                         Trên chuẩn: 55 = 85% (Th.Sĩ: 01; ĐH: 39, CĐ: 15)

* Trình độ lý luận: Trung cấp LLCT: 03

* Đảng viên:     24/65 = 37%                             

* Đoàn viên:     25

*  Về cơ sở vật chất

- Diện tích khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm

            + Tổng diện tích: 4.778 m2 , bình quân 3,6 m2/học sinh (chưa tính mặt sàn).

            + Diện tích sân chơi: 2 574 m2.

-Phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng.

            + Tổng số phòng học: 27

            + Phòng chức năng: 12 (2 Phòng Tin học, 2 PhòngNgoại ngữ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thư viện, TBDH, Y tế, Đoàn đội, Truyền thống, Bếp)

            + Phòng làm việc: 6

            + Bếp ăn bán trú : 01

            Năm học 2011 – 2012 với chủ đề "Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục", là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", trường Tiểu học Lê Hồng Phong đứng trước những thuận lợi, khó khăn sau:

* Thuận lợi :

            - Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2008-2009, đây là tiền đề và là điều kiện hết sức thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai xây dựng mô hình "Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực ".

            - Trên cơ sở kết quả thực hiện năm học 2010 - 2011, những thành tích nhà trường đạt được trong năm học chính là những tiền đề động viên, khích lệ giáo viên, học sinh  và cha mẹ học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

- Đội ngũ giáo viên đoàn kết, nhiệt tình, tự giác, trách nhiệm cao với công việc được phân công, luôn có ý thức vươn lên, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 100% giáo viên đứng lớp đã được bồi dưỡng chuyên môn trong hè, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Học sinh ngoan, ý thức nền nếp tốt, chăm học, có truyền thống hiếu học, tích cực tham gia các phong trào.

- Phụ huynh học sinh quan tâm, trách nhiệm, nhiệt tình hưởng ứng các chủ trương và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

- Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được đầu tư khang trang, đồng bộ.

- Các đoàn thể nhà trường hoạt động tích cực, kết hợp với nhà trường động viên cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Năm học 2011 - 2012, nề nếp nhà trường sớm được ổn định và đi vào kỷ cương ngay từ những ngày đầu năm học.

* Khó khăn:

- Ban giám hiệu 100% cao tuổi, sức khoẻ hạn chế do vậy sự tiếp cận phương thức quản lý hiện đại và bồi dưỡng kế cận gặp khó khăn.

- Số lớp đông, số phòng học hạn chế do vậy tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày thấp.

- Đội ngũ giáo viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy nhiều giáo viên cao tuổi do vậy việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.

- Lối đi vào trường quá chật, lưu lượng giáo viên và học sinh hai trường đông, do vậy việc khắc phục ùn tắc giao thông rất khó khăn.

- Phường Đồng Quốc Bình là khu vực thường xuyên bị ngập lụt kéo dài do vậy ảnh hưởng đến sức khoẻ, nề nếp chất lượng học tập của học sinh, trang thiết bị nhà trường.