Trang chủ

Giới thiệu trường

Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 481

1. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo viên, học sinh gắn với việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động Hai Không,  cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo" 

2. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tăng cường nề nếp, kỉ cương; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng dạy thật, học thật, kiểm tra đánh giá thật để có chất lượng thật. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

4. Xây dựng và bồi dưỡng, quản lý đội ngũ giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành phát động

5. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, quản lý chất lượng theo yêu cầu phản ánh đúng chất lượng.

6. Tiếp tục đổi mới quản lý tài chính - tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

7. Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT vào nhà trường coi đây là một giải pháp quan trọng, trọng tâm của việc thực hiện chủ đề năm học

8. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"

9. Thực hiện tốt nề nếp kỉ cương, an toàn an ninh trường học

10. Thực hiện tốt công tác Xã hội hoá giáo dục và Quy chế dân chủ trong nhà  trường. Huy động mọi nguồn lực đầu tư CSVC nhà trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường theo mô hình trường học điện tử.

11. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, động viên khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia thi đua và động viên sự cố gắng, sự cống hiến sức lao động và trí tuệ của mỗi thành viên trong nhà trường, đặc biệt là phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"

12. Chuẩn bị tốt các điều kiện để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trường học điện tử vào năm học tới