Trang chủ

Giới thiệu trường

Sơ lược đặc điểm tình hình nhà trường
Ngày đăng 12/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 493

1- Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

- Địa điểm trụ sở chính: Ngõ 4 - Đường Nguyễn Bình  - Phường Đồng Quốc Bình – Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Email: th-lehongphong@ngoquyen.edu.vn

Tel: 0313.735238                                      Fax: 0313.738368

- Quá trình thành lập:Trường Tiểu học Lê Hồng Phong được thành lập năm 1960, tiền đề là trường cấp 1,2 Lê Hồng Phong. Trường được chia tách và mang tên trường Tiểu học Lê Hồng Phong từ năm 1990.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức

+ Tổng số cán bộ công chức, nhân viên: 73

+ Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn 100%. Trên chuẩn 80%

+ Chi bộ Đảng: 21 đảng viên = 45%

+ Tổ chức công đoàn: 61 đoàn viên = 100%

+ Chi đoàn thanh niên: 24 đoàn viên = 100%

+ Tổng số học sinh: 1270. Số lớp: 34

- Cơ sở vật chất:

+ Tổng diện tích: 4 778 m2. Tổng số phòng học: 26

+ Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm học 2008-2009.

2- Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện phổ cập giáo dục và các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học.