Trang chủ

Giới thiệu trường

Một vài nét về trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 17/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 438

* Học sinh

- Tổng số học sinh: 1270. Tổng số lớp: 34.

- Số học sinh học 2 buổi/ ngày: 581 =  16 lớp (46%).

- Số học sinh bán trú: 549 = 16 lớp (43,2%)

 * Giáo viên

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 73

- Trình độ: Đạt chuẩn: 100%.

                 Trên chuẩn: 80,3%                

* Cơ sở vật chất:

- Tổng diện tích: 4.877 m2

- Tổng số phòng học đạt chuẩn: 26 (100%)

- Tổng số phòng chức năng: 10. Các phòng chức năng được trang bị các phương tiện kĩ thuật hiện đại, đồng bộ phục vụ yêu cầu dạy và học.

- Tổng số máy vi tính: 64

- Số máy được kết nối mạng LAN: 64

            - Số máy được kết nối mạng Internet: 64

            - Máy chiếu: 03

            - Máy in: 06;      Máy photo: 02

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện

- Chất lượng giáo dục: Nhà trường vẫn tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc chất lượng dạy và học, chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở tất cả các bộ môn.

Photobucket

* Chất lượng đại trà

- Xếp loại hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh (Đ) = 100%

+ Trong năm học có       695 em đạt danh hiệu học sinh  giỏi = 58% (tăng so với năm học trước 7%)

                                                425 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến = 35,5%

            Không có học sinh xếp loại yếu

* Kết quả học sinh giỏi, học sinh năng khiếu:

Cấp Thành phố:  21 giải

Cấp Quận: 53 giải 

* Công tác  Đội và phong trào thiếu nhi:

- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục là đơn vị dẫn đầu các trường tiểu học trong toàn thành phố, 5 năm liên tục đạt danh hiệu Liên đội mạnh Xuất sắc cấp thành phố.

 

* Các hoạt động là thế mạnh của trường trong năm học

- Đội ngũ giáo viên đoàn kết, sáng tạo, có ý thức học tập nâng cao trình độ về, đạo đức, chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. Tỉ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn cao, chiếm 80,3%, trong đó có 1 Thạc sỹ.  Năm học 2009-2010 có 8 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

- 100% giáo viên hưởng ứng tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi cấp quận và thành phố tăng so với năm học trước.

- Phong trào đổi mới phương pháp dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm được phát triển mạnh mẽ. Toàn trường có 20 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A, B cấp quận. 2 SKKN được xếp loại A.

- Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, số lượng Đảng viên chiếm tỷ lệ cao (21 Đảng viên = 45%).

- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi đứng đầu khối tiểu học quận và thành phố, tiếp tục đề nghị đơn vị lá cờ đầu toàn thành phố về công tác Đội và phong trào thiếu nhi.