Trang chủ

Giới thiệu trường

Nhiệm vụ trọng tâm của trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 06/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 530
I. MỤC TIÊU CHÍNH 1. Thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của Phòng GD, phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu Quận về chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và các tiêu...

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 10/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 525
1.1. Giữ vững an ninh, an toàn trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội; tăng cường đoàn kết thống nhất, không có giáo viên vị phạm...

Tự hào ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản Lê Hồng Phong

Ngày đăng 10/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 500
        Những ngày này, cùng với các trường học trong toàn thành phố, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền đang   tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất, sẵn...

Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 515
1. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo viên, học sinh gắn với việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Một vài nét về trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 08/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 483
* Về học sinh Khối Số lớp Số HS 2 buổi/ngày Bán trú Bình quân HS/lớp Lớp HS % ...

Những thành tích đạt được của thầy và trò trường Tiểu học Lê Hồng Phong trong năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 10/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 494
1. Quy mô giáo dục - Nhà trường luôn ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp luôn đạt 100%. - Học sinh hoàn...

Một vài nét về trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 17/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 536
* Học sinh - Tổng số học sinh: 1270. Tổng số lớp: 34. - Số học sinh học 2 buổi/ ngày: 581 =   16 lớp ( 46% ). - Số học sinh bán trú: 549 = 16 lớp (...

Sơ lược đặc điểm tình hình nhà trường

Ngày đăng 12/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 574
1- Đặc điểm, tình hình - Tên đơn vị: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng - Địa điểm trụ sở chính: Ngõ 4 - Đường Nguyễn Bình   - Phường Đồng...

Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 09/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 545
1 -   Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động . Coi đây chính là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. 2 – Duy trì và thực hiện tốt...

Những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học qua

Ngày đăng 07/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 547
Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đã đạt 58%, vượt xa chỉ tiêu của Quận và thành phố. Đặc biệt không có học sinh xếp loại hạnh kiểm cần cố gắng, không có học sinh xếp loại học lực...

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Điểm sáng của ngành giáo dục

Ngày đăng 17/05/2008 | 12:00 | Lượt xem: 586
        Trường được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1991 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền. Với vị trí nằm ở số 4 đường Nguyễn Bình, khu dân cư số 7 phường Đồng Quốc Bình, là...