Trang chủ

Giáo viên

Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học
Ngày đăng 10/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1854

Những kiến thức về tính chất và sự biến đổi của các chất thì lại rất trừu tượng, muốn nhận thấy chúng, cần phải tạo ra sự tương tác, phản ứng giữa các chất, nghĩa là phải tiến hành thí nghiệm, Do vậy, để học sinh học tốt môn khoa học lớp 5, việc sử dụng phương pháp thí nghiệm sao cho đạt hiệu quả cao nhất vẫn là vấn đề cần được giáo viên quan tâm.

Khoa học là môn học về các sự vật, hiện tượng tự nhiên, về cơ thể và sức khỏe của con người. với trình độ phát triển tư duy của học sinh lớp cuối  cấp Tiểu học, chương trình môn khoa học lớp 5 đã đưa vào những nội dung về tính chất, đặc điểm của các quá trình, hiện tượng trong tự nhiên, trong cơ thể người. Các hiện tượng hay quá trình diễn ra trong tự nhiên nhiều khi rất khó quan sát trong điều kiện bình thường, bằng mắt thường. Bởi chúng thường diễn ra quá nhanh hoặc quá châm, hoặc "vô hình". Những kiến thức về tính chất và sự biến đổi của các chất thì lại rất trừu tượng, muốn nhận thấy chúng, cần phải tạo ra sự tương tác, phản ứng giữa các chất, nghĩa là phải tiến hành thí nghiệm, Do vậy, để học sinh học tốt môn khoa học lớp 5, việc sử dụng phương pháp thí nghiệm sao cho đạt hiệu quả cao nhất vẫn là vấn đề cần được giáo viên quan tâm.

 

Để sử dụng phương pháp thí nghiệm theo hướng phát huy tích cực học tập của học sinh, có thể tiến hành  thí nghiệm theo các bước:

Bước 1: Nêu vấn đề: Giáo viên nêu vấn đề (kiến thức khoa học) dưới dạng câu hỏi.

Bước 2: Học sinh thảo luận và đưa ra các phương án tiến hành thí nghiệm.

Bước 3: Tiến hành thí nghiệm.

- Học sinh đưa ra cách tiến hành thí nghiệm của mình. Học sinh có cùng cách làm thì tập hợp thành một nhóm, như vậy trong lớp sẽ tạo được nhiều nhóm, mỗi nhóm có cách tiến hành khác nhau. Các học sinh cùng nhóm cùng bàn bạc, thảo luận về thí nghiệm của mình và dự kiến những dụng cụ cần thiết.

- Các nhóm lấy những dụng cụ cần thiết, tiến hành thí nghiệm.

Bước 4: Thu thập kết quả: Các nhóm trình bày kết quả và trao đổi kết quả thu được.

Bước 5: Giải thích kết quả

- Học sinh đối chiếu kết quả thu được với các giả thiết ban đầu.

- Giải thích một số hiện tượng.

- Học sinh tự rút ra kết luận tạm thời, phù hợp với sự vận dụng kiến thức của em.

Bước 6: Kết luận: Học sinh đối chiếu kết quả tìm được với kiến thức trong SGK.

 

Với cách tiến hành thí nghiệm nêu trên, có thể SGK không còn vai trò chỉ dẫn thao tác thí nghiệm mà trở thành nơi để các em đối chiếu kết quả nhằm chính xác hóa kiến thức do bản thân tự rút ra. Việc cho học sinh tham gia đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và tự làm thí nghiệm chính là tạo cho các em cơ hội nhớ lại và suy nghĩ về những hiện tượng tự nhiên, tìm cách giải thích chúng để khám phá nhiều điều kỳ thú của khoa học.

 

 

                                                                                       GV : Phạm Thị Măng