Trang chủ

Giáo viên

Phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 943

Ngày nay, tai nạn thương tích (TNTT) không còn là vấn đề của riêng một cá nhân, gia đình nào mà là vấn đề của cả cộng đồng nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho mọi người, nhất là trẻ em. TNTT có thể dẫn đến cái chết hoặc gây tàn tật cho một đứa trẻ, ảnh hướng đến cả cuộc đời của một con người mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn.

            Vì vậy việc nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của mọi người về TNTT là một việc làm hết sức cấp bách, thiết thực để góp phần hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong.TNTT là một trong những nguy cơ hàng đầu ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý, thậm chí dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề và nó có thể xảy ra bất cứ nơi đâu. Hiện nay sân chơi giải trí bổ ích cho các em còn thiếu, trong khi các bậc phụ huynh bận đi làm nên ít có thời gian chăm sóc giám sát các em, thêm vào đó là sự hiếu động tò mò, thích khám phá, không làm chủ được hành vi trong các trò chơi chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNTT đáng tiếc xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Bên cạnh đó, sự thiếu ý thức của người lớn trong phòng, chống TNTT cũng như kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, xử lý các tình huống khi tai nạn xảy ra của nhiều gia đình vẫn chưa được quan tâm. Các mô hình phòng, chống TNT vẫn còn nhiều hạn chế và những vụ tai nạn giao thông, đuối nước thương tâm xảy ra đã nói lên rất nhiều điều, trong đó là sự lơ là, thiếu quan tâm của người lớn, là sự thiệt thòi, thiếu thốn một sân chơi bổ ích cho trẻ em; các nguyên nhân gây TNTT khác như bỏng, ngộ độc, ngã, bạo lực … vẫn còn thường xuyên xảy ra trong cộng đồng.

Thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013 – 2015; Công văn số 182/LĐTBXH - BVCSTE ngày 22/1/2013 của Bộ Lao động - TBXH về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 2158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị quận, huyện, phường, xã, trường học đã đưa ra những mục tiêu cụ thể

I. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- 100% các quận huyện, thành phố có kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng; Có các hoạt động tổ chức triển khai thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTNTT.

Các hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được phổ biến, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kiến thức và kỹ năng cơ bản phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tăng số lượng trẻ em biết bơi an toàn thông qua các hoạt động dạy bơi và giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

- Giảm hàng năm số trẻ em bị tai nạn thương tích đặc biệt là do đuối nước, tai nạn giao thông và các nguy cơ gây gây tai nạn thương tích tại gia đình, cộng đồng.

- Đến hết năm 2015, có 100% cán bộ làm công tác PCTNTT tại tuyến quận, thành phố và 60% cán bộ làm công tác PCTNTT tuyến xã, phường, thị trấn được đào tạo và đào tạo lại về kiến thức và kỹ năng PCTNTT.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Lãnh đạo, tổ chức và quản lý:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống, tai nạn thương tích trẻ em.

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản, các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

-  Tập huấn nâng cao năng lực về PCTNTTTE cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở.

- Phối hợp giữa các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cơ sở về kiến thức và kỹ năng PCTNTTTE, kỹ năng xây dựng kế họach PCTNTTTE tại cộng đồng, các quy định về xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn cho trẻ em PCTNTT và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

- Thu thập thông tin, giám sát, đánh giá hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của ngành LĐ- TBXH.

- Thiết kế biểu mẫu thống kê thu thập thông tin về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và chế độ ghi chép ban đầu về tai nạn thương tích ở trẻ em tại cộng đồng, xã, phường.

- Tổ chức tập huấn triển khai thu thập thông tin về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 226 xã, phường trong tỉnh.

- Tổ chức phối hợp liên ngành giám sát các hoạt động thực hiện các quy định về Ngôi nhà an toàn cho trẻ em PCTNTT và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

2. Truyền thông nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các các cơ quan, tổ chức cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Biên soạn, nhân bản tài liệu tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em  phù hợp với cộng đồng đặc biệt là trẻ em; trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về thực trạng, các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; các nguy cơ, biện pháp cải tạo, loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây tại nạn thương tích trẻ em và các vấn đề có liên quan đến chính sách, pháp luật các quy định của Nhà nước về phòng, chống tai nạn thương tích; các tiêu chuẩn xây dựng" Ngôi nhà an toàn", " Cộng đồng an toàn" và " Trường học an toàn" phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm tạo mối quan tâm thúc đẩy sự thay đổi nhận thức của toàn xã hội về công tác phòng, chống  tai nạn thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối  nước trẻ em nói riêng. - Tăng cường cac hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước, kỹ năng xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Tuyên truyền nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình; tạp chí, bản tin... của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để quần chúng nhân dân nắm được các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể, các tổ chức Hội... tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tai nạn thương tích;  với các hình thức phù hợp như phát tờ rơi, pa nô, áp phích, tổ chức nói chuyện chuyên đề tại các trường học, tại các điểm vui chơi cho trẻ em thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, hội viên cơ sở.

3. Xây dựng mô hình điểm về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Triển khai xây dựng các mô hình" Ngôi nhà an toàn", " Cộng đồng an toàn", " Trường học an toàn" phòng chống tại nạn thương tích.

- Rà soát môi trường sống tại gia đình, trường học và cộng đồng, kịp thời phát hiện, cải tạo và loại bỏ các yếu tố  nguy cơ, xây dựng môi trường sống theo hướng an toàn cho trẻ em.

4. Triển khai các hoạt động dạy kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước

Duy trì và tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em tại nhà trường để giáo dục về ý thức khi tham gia giao thông, dạy các kỹ năng và các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích khi vui chơi và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như: Tạo thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; sử dụng các đồ dùng bảo hộ khi chơi các trò chơi, hoạt động có nguy cơ gây tai nạn thương tích; không chơi gần sông, suối, ao hoặc các khu vực có nước, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, cát khi không có người lớn đi cùng. Dạy các kỹ năng gọi cấp cứu khi có bạn bị tai nạn, bị đuối nước.

Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cấp cứu đuối nước cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế thôn bản, cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng. Tổ chức các lớp tập huấn về dạy trẻ em bơi an toàn cho cán bộ chăm sóc, nuôi dạy, quản lý trẻ em như: Giáo viên, cán bộ đoàn các cấp,...

Phát động phong trào học bơi, dạy bơi an toàn cho trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè ở những địa bàn trọng điểm về đuối nước. Huy động các nguồn lực từng bước hỗ trợ dạy bơi phổ biến cho trẻ em ở lứa tuổi tiểu học, tập trung thực hiện tại các địa bàn trọng điểm về nguy cơ đuối nước trẻ em.

5. Thực hiện các văn bản, quy định có liên quan

Rà soát, kiểm tra, củng cố việc thực thi pháp luật và các quy định liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em như: Thực thi các quy định về chất lượng phương tiện xe cơ giới chuyên chở trẻ em; xe đưa đón học sinh; phương tiện chuyên chở hành khách bằng đường thủy; quy định về tàu, thuyền chở khách đúng trọng tải quy định; việc mặc áo phao khi đi thuyền, đò; không uống rượu khi lái thuyền, đò hay ở những sông, hồ lớn; quy định cấp phép giám sát cho các đơn vị, địa điểm du lịch, bể bơi; quy định trẻ em khi đi bơi, tắm tại bể bơi, sông, hồ phải có người lớn đi kèm và có áo phao phù hợp với lứa tuổi; các biện pháp an toàn, phòng, chống cháy nổ; quy định về sơ cấp cứu tại các khu vui chơi giải trí có trẻ em tham gia, đặc biệt là các khu du lịch trên sông hồ, các bể bơi. Rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ chơi cho trẻ em, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán các sản phẩm đồ chơi gây nguy hiểm cho trẻ em (đặc biệt là những đồ chơi bạo lực hoặc kích động bạo lực) mà pháp luật cấm sản xuất, tàng trữ, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả các hàng quán có bán đồ ăn xung quanh trường).

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định hướng dẫn về xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí "Ngôi nhà an toàn".

Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng gặp tai nạn rủi ro theo quy định của Nhà nước.

6. Thực hiện hệ thống thu thập thông tin, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống tại nạn thương tích trẻ em và kết quả xây dựng các mô hình an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

 - Thiết kế biểu mẫu báo cáo, giám sát đánh giá tình hình tai nạn thương tích trẻ em.

- Thực hiện chế độ phản ánh, báo cáo thường kỳ và đột xuất tình hình tai nạn thương tích trẻ em giữa các cấp, giữa cơ quan chủ trì với đơn vị liên quan.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

7. Hỗ trợ cho trẻ em bị tai nạn thương tích nhằm giảm bớt hậu quả do tai nạn thương tích gây ra cho trẻ em.

- Trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích phải điều trị tại các cơ sở y tế được thăm hỏi, hỗ trợ  đột xuất, được tham gia các chương trình phục hồi chức năng miễn phí do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Hội chữ thập đỏ tổ chức.

- Các xã, phường, thị trấn phổ biến, hướng dẫn gia đình có trẻ em chịu hậu quả nặng nề của tai nạn thương tích tiến hành làm thủ tục, hồ sơ gửi cơ quan Lao đông- Thương binh và Xã hội cấp huyện để được hỗ trợ.

            TNTT là một hiểm họa khôn lường đối với trẻ em, vì vậy nó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền địa phương mà cần có sự vào cuộc, chung tay góp sức của toàn cộng đồng, các tổ chức xã hội, nhất là các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ. Đây cũng chính là nội dung quan trọng trong chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh ta thời gian qua nhằm tiến tới xã hội hóa công tác phòng chống TNTT thời gian tới.

 

 

 

                                                                                       Người viết và sưu tầm

                                                                                                   Đoàn Thị Lan Anh