Trang chủ

Giáo dục trong nước

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp
Ngày đăng 21/07/2010 | 12:00 | Lượt xem: 344

(GD&-Đ)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa ký thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, có hiệu lực từ ngày 04/9/2010.

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.

Trong đó ghi rõ: Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân; Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên; Căn cứ điều kiện cụ thể, UBND các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương quy định chế độ ưu đãi đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đối với tập thể có nhiều thành tích trong Hội thi.  

Để được tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên  phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, sản phẩm này phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại; phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức; năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, quản lý lớp tốt. Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.
 
Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện, ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.

Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THCS, cấp trường (đối với giáo viên THPT, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT) còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THCS) và cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên THPT, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT).

Điều lệ cũng quy định, gội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần; Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần đối với giáo viên tiểu học, giáo viên THCS. Việc tổ chức hội thi đối với giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THCS căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương; Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần; Liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần. 

Đan Thảo