Trang chủ

Y tế học đường

Kế hoạch hoạt động công tác y tế năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 10/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 544

  I /  CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG NGÀY

    1/ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho GV và học sinh toàn trường ( khám và sơ cứu ban đầu các trường hợp ốm đau tai nạn xảy ra tại trường)

     2/ Kiểm tra vệ sinh trường lớp bếp ăn bán trú. Đôn đốc, nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh chung.

     3/ Triển khai các hoạt động chương trình  ytế học đường.

     4/ Tham mưu cho  BGH trong tác giáo dục thể chất học sinh.

     5/ Thường xuyên thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

           II/ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TỪNG THÁNG.

       * Tháng 9 + 10:

- Bổ sung thiết bị ytế, Thuốc thiết yếu cho phòng ytế.

- Triển khai công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

- Khám mắt, khám sức khoẻ định kỳ cho GV và HS toàn trường.

        * Tháng 11 + 12 :

- Hướng dẫn học sinh cách vệ sinh răng miệng.

- Kết hợp với ytế tuyến trên tiêm phòng sởi mũi nhắc lại cho học sinh lớp 1.

- Tuyên truyền cách phòng trách rét cho học sinh.

         * Tháng 1 + 2:

- Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân , vệ sinh trường lớp .

- Hướng dẫn học sinh cách phòng bệnh giun sán.

- Tuyên truyền hướng dẫn học sinh vệ sinh ăn uống , giữ gìn sức khoẻ đặc biệt trong dịp tết nguyên đán .

          * Tháng 3 +4 :

- Mua bổ sung thuốc thiết yếu đợt 2

- Khám sức khoẻ cân, đo cho học sinh toàn trường đợt 2.

           * Tháng  5:

- Hướng dẫn học sinh cách phòng bệnh mùa hè, giữ gìn vệ sinh thân thể.

- Kiểm tra, hoàn thành hồ sơ sổ sách .

- Báo cáo công tác ytế năm học.