Trang chủ

Văn bản chỉ đạo khác

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng tin học của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền
Ngày đăng 13/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 695

Ngày 12/4/2010, UBND quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 439/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng tin học của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền.

Quy chế gồm 3 chương, 17 điều quy định chi tiết về trách nhiệm, phương thức, điều kiện đảm bảo trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống mạng tin học của UBND quận Ngô Quyền, bao gồm các gói phần mềm hệ thống Website của quận, phần mềm "Điều hành tác nghiệp", "Một cửa" và "Liên thông Quận – phường".

Chi tiết xem và download tại đây