Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 3

Ngày đăng 12/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 357
I.Đọc – hiểu Em đọc thầm bài : Quà của đồng nội   ( Tiếng Việt 3 tập 2/127 , 128 ) Khoanh tròn trước ý trả lời đúng 1.Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ? ...

Một mùa Trung thu thật trọn vẹn và ý nghĩa

Ngày đăng 11/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 329
Hòa quyện cùng trời thu mát dịu, không khí đón tết trung thu tràn ngập mọi nẻo đường. Các em học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong lại háo hức chờ đợi đến lễ hội trăng rằm.

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 4

Ngày đăng 11/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 392
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:   Bài 1 Chũ số 9 trong số 349875 chỉ: A. 900000...

Cô giáo Trịnh Ngọc Bích Hà - Tấm gương tự học và sáng tạo

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 529
Cô giáo Trịnh Bích Hà vừa bước sang năm thứ 10 trong nghề giáo viên, cô ra trường và về nhận công tác tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong từ năm 2001

Danh sách học sinh lớp 1A1

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 337
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A1   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Đoàn Thị Hồng Lương - PHÒNG 13 KHU C STT Họ và tên ...

Danh sách học sinh lớp 1A2

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 367
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A2   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Thanh Thủy - PHÒNG 14 KHU C STT Họ và tên   ...

Danh sách học sinh lớp 1A3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 363
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A3   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Thoa - PHÒNG 15 KHU C       ...

Danh sách học sinh lớp 1A4

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 376
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 1A4   - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Hồ Thị Thủy - PHÒNG 16 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 2B2

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 375
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B2 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Thu Hằng - PHÒNG 2 KHU B STT Họ và tên Ghi...

Danh sách học sinh lớp 2B3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 370
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B3 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Đặng Thị Kim Thanh - PHÒNG 3 KHU B STT Họ và tên Ghi...

Danh sách học sinh lớp 2B4

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 359
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B4 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Thị Bích Lan - PHÒNG 4 KHU B STT Họ và tên  ...

Danh sách học sinh lớp 2B5

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 347
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B5 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Đỗ Hồng Nhung + Đỗ Minh Thu - PHÒNG 21 KHU B STT Họ và tên ...

Danh sách học sinh lớp 2B6

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 387
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B6 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trịnh Ngọc Bích Hà - PHÒNG 22 KHU B STT Họ và tên Ghi...

Danh sách học sinh lớp 2B7

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 415
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B7 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Đào Thị Lý - PHÒNG 23 KHU B STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 2B8

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 333
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 2B8 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Nghiêm Thị Loan - PHÒNG 24 KHU B STT Họ và tên Ghi chú...

Danh sách học sinh lớp 3C1

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 331
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C1 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Vũ Thị Thanh Hoa - PHÒNG 13 KHU C STT Họ và tên Ghi...

Danh sách học sinh lớp 3C2

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 329
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C2 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Nguyễn Thị Thanh Nga - PHÒNG 14 KHU C STT Họ và tên ...

Danh sách học sinh lớp 3C3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 339
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C3 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Thị Hà - PHÒNG 15 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 3C4

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 344
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C4 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Vũ Thị Sao - PHÒNG 16 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 3C5

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 370
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C5 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Mười - PHÒNG 17 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 4D1

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 366
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 4D1 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Thị Măng - PHÒNG 1 KHU B STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 4D2

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 378
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 4D2 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Thị Diện - PHÒNG 2 KHU B STT Họ và tên   ...

Danh sách học sinh lớp 4D3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 386
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Nguyễn Minh Tú - PHÒNG 3 KHU B STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 4D4

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 383
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 4D4 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Thị Thanh Hiền - PHÒNG 4 KHU B STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 4D5

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 367
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 4D5 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Mão - PHÒNG 23 KHU B STT Họ và tên Ghi chú ...