Trang chủ

Tin tức sự kiện

Danh sách lớp 1A5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 551
GV chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Hồng Chuyên STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Dương Thị Ngọc Anh 20/5/2006 Dương Anh Vũ ...

Danh sách lớp 1A6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 575
GV chủ nhiệm: Mai Thị Ngà STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Phạm Phương Anh 24/12/2006 Phạm Xuân Quyết 2 ...

Danh sách lớp 1A7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 599
GV chủ nhiệm: Lê Minh Hòa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 11/4/2006 Hoàng Trọng Huy 2 ...

Danh sách lớp 1A8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 561
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Hằng STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Ngọc Bình An 12/1/2006 Nguyễn Tuấn Linh ...

Danh sách lớp 2B4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 562
GV chủ nhiệm: Đỗ Hồng Nhung STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Đức Anh   2 Vũ Phương Anh   3 Vũ...

Danh sách lớp 2B5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 601
GV chủ nhiệm: Hải Yến STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Hạnh   An   2 Đỗ Quốc   Anh   ...

Danh sách lớp 2B6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 586
GV chủ nhiệm: Đặng Thị Kim Thanh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hoàng Ngọc Anh   2 Nguyễn Từ Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 2B7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 544
GV chủ nhiệm: Trịnh Ngọc Bích Hà STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Giang Thanh Bình   2 Nguyễn Đỗ An Bình   3 ...

Danh sách lớp 2B8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 560
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quế STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Đình Tuấn Anh   2 Nguyễn Doãn Hoài Anh   ...

Danh sách lớp 3C1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 581
GV chủ nhiệm: Hoàng Thị Minh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đào Đức   Anh   2 Đỗ Phương   Anh   ...

Danh sách lớp 3C2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 556
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Thanh Hoa STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Thái   An   2 Vũ Tú   An  ...

Danh sách lớp 3C3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 530
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Ngoan STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hải   An   2 Bùi Phương Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 590
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Sao STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Đức Anh   2 Nguyễn Trịnh Duy Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 3C5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 553
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền Thương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Quốc Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 606
GV chủ nhiệm: Thu Trang STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hồ Hiếu Thảo An   2 Mai Huyền Anh   3 Ngô Xuân...

Danh sách lớp 3C7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 545
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Nga STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hùng Anh   2 Phạm Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 553
GV chủ nhiệm: Trần Thị Mười STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Ngô Tuấn Anh   2 Nguyễn Duy Anh   3 Phạm Thị...

Danh sách lớp 4D1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 580
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Măng STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đỗ Ngọc Anh   2 Đỗ Trung Anh   3 Ngô Thị Minh...

Danh sách lớp 4D2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 582
GV chủ nhiệm: Đỗ Minh Thu STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Thị Thùy An   2 Lê Thị Phương Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 4D3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 547
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Hà STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đặng Thảo Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 Nguyễn Thị...

Danh sách lớp 4D4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 560
GV chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tú STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Quỳnh Anh   2 Phạm Trần Thảo Anh   3 ...

Danh sách lớp 4D5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 582
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Phương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Trung Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 4D6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 570
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Hiền   STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Lê Phương Anh   2 Nguyễn Vân Anh ...

Danh sách lớp 4D7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 587
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Diện STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Trọng An   2 Vũ Vân   Anh   3 ...

Danh sách lớp 4D8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 562
GV chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thịnh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Minh Anh   2 Phạm Thị Mai Anh   3 ...