Trang chủ

Tin tức sự kiện

Thời khoá biểu - Khối 4 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 527

Thời khoá biểu - Khối 5 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 498

Khai trường

Ngày đăng 04/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 591
Thu tới rồi! Trời thu cao trong đưa tiếng trống trường vang xa trong gió. “ Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè”, gọi thầy trò, bè bạn mến thương tới trường chào năm học mới.

Ban chấp hành công đoàn năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 736
 Gồm 7 đồng chí

Danh sách lớp 1A2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 590
GV chủ nhiệm: Trần Thị Thanh Thủy STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Thị Hoài An 1/12/2006 Ngô Xuân Biếc ...

Danh sách lớp 1A3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 675
GV chủ nhiệm: Trần Thị Thoa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Việt Phương Anh 16/9/2006 Nguyễn Việt Sơn ...

Danh sách lớp 1A4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 586
GV chủ nhiệm: Hồ Thị Thủy STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Đức Anh 23/4/2006 Nguyễn Đức Dũng 2 ...

Danh sách lớp 1A5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 618
GV chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Hồng Chuyên STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Dương Thị Ngọc Anh 20/5/2006 Dương Anh Vũ ...

Danh sách lớp 1A6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 642
GV chủ nhiệm: Mai Thị Ngà STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Phạm Phương Anh 24/12/2006 Phạm Xuân Quyết 2 ...

Danh sách lớp 1A7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 666
GV chủ nhiệm: Lê Minh Hòa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 11/4/2006 Hoàng Trọng Huy 2 ...

Danh sách lớp 1A8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 628
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Hằng STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Ngọc Bình An 12/1/2006 Nguyễn Tuấn Linh ...

Danh sách lớp 2B4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 628
GV chủ nhiệm: Đỗ Hồng Nhung STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Đức Anh   2 Vũ Phương Anh   3 Vũ...

Danh sách lớp 2B5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 670
GV chủ nhiệm: Hải Yến STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Hạnh   An   2 Đỗ Quốc   Anh   ...

Danh sách lớp 2B6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 654
GV chủ nhiệm: Đặng Thị Kim Thanh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hoàng Ngọc Anh   2 Nguyễn Từ Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 2B7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 614
GV chủ nhiệm: Trịnh Ngọc Bích Hà STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Giang Thanh Bình   2 Nguyễn Đỗ An Bình   3 ...

Danh sách lớp 2B8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 627
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quế STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Đình Tuấn Anh   2 Nguyễn Doãn Hoài Anh   ...

Danh sách lớp 3C1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 647
GV chủ nhiệm: Hoàng Thị Minh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đào Đức   Anh   2 Đỗ Phương   Anh   ...

Danh sách lớp 3C2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 628
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Thanh Hoa STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Thái   An   2 Vũ Tú   An  ...

Danh sách lớp 3C3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 596
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Ngoan STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hải   An   2 Bùi Phương Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 658
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Sao STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Đức Anh   2 Nguyễn Trịnh Duy Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 3C5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 627
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền Thương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Quốc Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 674
GV chủ nhiệm: Thu Trang STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hồ Hiếu Thảo An   2 Mai Huyền Anh   3 Ngô Xuân...

Danh sách lớp 3C7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 606
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Nga STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hùng Anh   2 Phạm Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 621
GV chủ nhiệm: Trần Thị Mười STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Ngô Tuấn Anh   2 Nguyễn Duy Anh   3 Phạm Thị...

Danh sách lớp 4D1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 647
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Măng STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đỗ Ngọc Anh   2 Đỗ Trung Anh   3 Ngô Thị Minh...