Trang chủ

Tin tức sự kiện

Danh sách lớp 2B7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 384
GV chủ nhiệm: Trịnh Ngọc Bích Hà STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Giang Thanh Bình   2 Nguyễn Đỗ An Bình   3 ...

Danh sách lớp 2B8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 382
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quế STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Đình Tuấn Anh   2 Nguyễn Doãn Hoài Anh   ...

Danh sách lớp 3C1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 404
GV chủ nhiệm: Hoàng Thị Minh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đào Đức   Anh   2 Đỗ Phương   Anh   ...

Danh sách lớp 3C2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 377
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Thanh Hoa STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Thái   An   2 Vũ Tú   An  ...

Danh sách lớp 3C3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 363
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Ngoan STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hải   An   2 Bùi Phương Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 415
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Sao STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Đức Anh   2 Nguyễn Trịnh Duy Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 3C5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 373
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền Thương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Quốc Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 431
GV chủ nhiệm: Thu Trang STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hồ Hiếu Thảo An   2 Mai Huyền Anh   3 Ngô Xuân...

Danh sách lớp 3C7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 380
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Nga STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hùng Anh   2 Phạm Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 381
GV chủ nhiệm: Trần Thị Mười STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Ngô Tuấn Anh   2 Nguyễn Duy Anh   3 Phạm Thị...

Danh sách lớp 4D1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 404
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Măng STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đỗ Ngọc Anh   2 Đỗ Trung Anh   3 Ngô Thị Minh...

Danh sách lớp 4D2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 396
GV chủ nhiệm: Đỗ Minh Thu STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Thị Thùy An   2 Lê Thị Phương Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 4D3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 386
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Hà STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đặng Thảo Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 Nguyễn Thị...

Danh sách lớp 4D4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 379
GV chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tú STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Quỳnh Anh   2 Phạm Trần Thảo Anh   3 ...

Danh sách lớp 4D5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 404
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Phương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Trung Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 4D6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 382
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Hiền   STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Lê Phương Anh   2 Nguyễn Vân Anh ...

Danh sách lớp 4D7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 415
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Diện STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Trọng An   2 Vũ Vân   Anh   3 ...

Danh sách lớp 4D8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 389
GV chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thịnh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Minh Anh   2 Phạm Thị Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 5H1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 398
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Mai Hương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đào Duy Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 5H1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 375
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Mai Hương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đào Duy Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 5H2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 426
GV chủ nhiệm: Phí Thị Thu Thủy STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Phương Anh   2 Nguyễn Minh Anh   3 ...

Danh sách lớp 5H2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 383
GV chủ nhiệm: Phí Thị Thu Thủy STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Phương Anh   2 Nguyễn Minh Anh   3 ...

Danh sách lớp 5H3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 390
GV chủ nhiệm: Đỗ Thị Thúy Nga STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đỗ Đức Anh   2 Dương Hoàng Việt Anh   3 Ngô...

Danh sách lớp 5H3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 398
GV chủ nhiệm: Đỗ Thị Thúy Nga STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đỗ Đức Anh   2 Dương Hoàng Việt Anh   3 Ngô...

Danh sách lớp 5H4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 408
GV chủ nhiệm: Bùi Thị Tuyết STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Phạm Phú An   2 Phạm Quốc An   3 Bùi Phạm Đức...