Trang chủ

Tin tức sự kiện

Danh sách học sinh lớp 3C1 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 688
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Đặng Phương Anh 3C1   2 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 3C1   3 Phạm...

Danh sách học sinh lớp 3C2 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 661
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Hoài An 3C2   2 Faicova Tú   Anh 3C2   3 ...

Danh sách học sinh lớp 3C3 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 688
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Mai Tường Anh 3C3   2 Nguyễn Việt Phương Anh 3C3   3 Nguyễn...

Danh sách học sinh lớp 3C4 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 653
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Đức Anh 3C4   2 Nguyễn Vân Anh 3C4   3 Lê Phương...

Danh sách học sinh lớp 3C5 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 688
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 An Quốc Anh 3C5   2 Dương Thị Ngọc Anh 3C5   3 Lê Hà Anh ...

Danh sách học sinh lớp 3C6 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 559
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Đỗ Quỳnh Anh 3C6   2 Phạm Phương Anh 3C6   3 Phạm Tuấn Anh...

Danh sách học sinh lớp 3C7 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 579
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 3C7   2 Nguyễn Hải Anh 3C7   3 Vũ Quỳnh ...

Danh sách học sinh lớp 3C8 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 554
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Ngọc Bình An 3C8   2 Bùi Ngọc   Anh 3C8   3 ...

Danh sách học sinh lớp 4D1 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 666
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Đặng Lê Tuấn Anh 4D1   2 Hoàng Ngọc Anh 4D1   3 Lê Đức Anh...

Danh sách học sinh lớp 4D2 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 583
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Đoàn Phương   Anh 4D2   2 Nguyễn Ngọc Anh 4D2   3 Phạm...

Danh sách học sinh lớp 4D3 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 633
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Bùi Hùng   Anh 4D3   2 Phan Thanh Hiếu   Anh 4D3   ...

Danh sách học sinh lớp 4D4 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 605
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Vũ Phương Anh 4D4   2 Vũ Trọng   Bách 4D4   3 Phạm...

Danh sách học sinh lớp 4D5 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 666
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Hạnh   An 4D5   2 Đỗ Quốc   Anh 4D5   3...

Danh sách học sinh lớp 4D6 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 627
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Từ Mai Anh 4D6   2 Nguyễn Từ Quỳnh   Anh 4D6   3 ...

Danh sách học sinh lớp 4D7 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 668
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Đình Tuấn Anh 4D7   2 Nguyễn Doãn Hoài Anh 4D7   3 ...

Danh sách học sinh lớp 5H1 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 656
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Thái   An   5H1   2 Vũ Tú   An   5H1 ...

Danh sách học sinh lớp 5H2 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 628
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Ngọc Anh 5H2   2 Nguyễn Phương   Anh 5H2   3 ...

Danh sách học sinh lớp 5H3 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 639
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Hồ Hiếu Thảo   An 5H3   2 Nguyễn Hải   An 5H3   3 ...

Danh sách học sinh lớp 5H4 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 659
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Lê Đức Anh 5H4   2 Mai Huyền Anh 5H4   3 Nguyễn Trịnh Duy ...

Danh sách học sinh lớp 5H5 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 648
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Lê Quốc Anh 5H5   2 Nguyễn Đức Anh 5H5   3 Nguyễn Tuấn Anh...

Danh sách học sinh lớp 5H6 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 672
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Ngô Xuân Hoàng Anh 5H6   2 Nguyễn Hùng Anh 5H6   3 Nguyễn Nhật...

Danh sách học sinh lớp 5H7 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 686
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Ngô Tuấn Anh 5H7   2 Nguyễn Duy Anh 5H7   3 Phạm Thị Minh ...

Không khí tưng bừng, phấn khởi trong ngày khai trường năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 745
Ngay từ sáng sớm cờ, hoa, biểu ngữ bay rợp trời. Những khuôn mặt hân hoan, những ánh mắt thơ ngây hồn nhiên, trong sáng của các em học sinh toàn trường đặc biệt là của các em học sinh lớp Một -...

Lớp 1A1

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 442
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại 1 ...

Lớp 1A3

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 470
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại 1 ...