Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C2 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 915

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 39 Nguyễn Thị Hoài An 6 2.5 8.5 9.5 9 9.5 10  
2 40 Faicova Tú  Anh 6 3 9 9.5 9 10 10  
3 41 Hoàng Hải Anh 5 3 8 8 8 7.75 8  
4 42 Nguyễn Nam Anh 5 2.5 7.5 5 7 7.25 8.75  
5 43 Phạm Ngọc Anh 6 3.25 9.25 9 9 7.25 7.25  
6 44 Lê Hải Anh 5 2.5 7.5 8 8 6.25 9.25  
7 45 Cao Trần Diệu Anh 6 2.75 8.75 9 9 9 9  
8 46 Nguyễn Hà Anh 6 2 8 8.5 9 9.5 8.25  
9 47 Đỗ Thị Ngọc Anh 6 3 9 9.5 9 9.25 8.25  
10 48 Nguyễn Hoàng Gia Bách 6 2.25 8.25 8.5 9 7.75 9.5  
11 49 Vũ Mạnh Cường 5 2.75 7.75 4 6 7.5 5.25  
12 50 Phạm Đức Cường 6 2.75 8.75 8 8 7.25 6  
13 51 Phan Tiến Dũng 6 2 8 6 7 8.5 8  
14 52 Đào Đình Duy 5 1.5 6.5 7 7 5.5 5.25  
15 53 Nguyễn Thùy Dương 6 3.75 9.75 9.5 10 9.75 10  
16 54 Phạm Trường Giang 5 2.75 7.75 7.5 8 7.5 6.5  
17 55 Nguyễn Thị Minh Hằng 6 4 10 9.5 10 8.75 8.25  
18 56 Trần Trung Hiếu 6 2.75 8.75 8 8 8.5 6.25  
19 57 Trần Hoàng Trung Hiếu 5 3.25 8.25 9 9 8.5 7.75  
20 58 Phạm Minh Hiếu 6 2.5 8.5 8 8 9 9.5  
21 59 Trần Đức Hoàn 6 2.5 8.5 9.5 9 8.25 7.5  
22 60 Hoàng Việt Hùng 6 2.75 8.75 8.5 9 8.75 9.5  
23 61 Lê Khánh Huyền 6 2 8 9 9 8 10  
24 62 Trần Ngọc Huyền 6 4 10 9.5 10 8.75 9.5  
25 63 Phạm Minh Khôi 5 2.5 7.5 9 8 8 10  
26 64 Nguyễn Hoàng  Lâm 5 3 8 8 8 8.75 7.25  
27 65 Vũ Tùng Lâm 6 4 10 8.5 9 8.5 9.25  
28 66 Vũ Bách Lâm 6 4 10 9.5 10 9.75 9  
29 67 Đỗ Bảo Liên 6 2.5 8.5 9.5 9 9.5 9.25  
30 68 Phạm Thị Thảo Linh 6 3.5 9.5 9 9 9.5 9.5  
31 69 Vũ Khánh Linh 6 3 9 8.5 9 8 8.25  
32 70 Phạm Khánh Linh 5 3.5 8.5 8.5 9 7.25 6.75  
33 71 Bùi Khánh Linh 6 2.75 8.75 9 9 7.25 9  
34 72 Vũ Khang Minh 6 4 10 8 9 7.25 9.5  
35 73 Nguyễn Ngọc Thảo My 6 3 9 8.5 9 8 8  
36 74 Phạm Hoàng Nam 6 2.5 8.5 8.5 9 9.75 9.5  
37 75 Vũ Minh Nghĩa 5 4 9 8.5 9 9 10  
38 76 Phan Thanh Hải Ngọc 6 3 9 9 9 8.5 9.75  
39 77 Đặng Cao Huyền Nhi 6 3 9 9.5 9 9 9.5  
40 78 Trịnh Xuân  Nhi 5 3.5 8.5 9.5 9 9 10  
41 79 Đặng Đức Lê Phương 6 2.5 8.5 9.5 9 9.5 9  
42 80 Phạm Xuân Thái 6 3 9 10 10 9.75 10  
43 81 Bùi Hà Thảo 6 3.5 9.5 9.5 10 8.5 9.5  
44 82 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 5 4 9 10 10 8.5 9.5  
45 83 Hoàng Thu Trang 5 3.75 8.75 8 8 8.25 8.25  
46 84 Lê Vũ Thùy Trang 5 3.5 8.5 8.5 9 8.5 7  
47 85 Quách Thanh Tuấn 5 3.75 8.75 8.5 9 9.5 9  
48 86 Lương Thế Vinh 6 3.5 9.5 8.5 9 8.5 7.25  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện