Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B8 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 880

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B8 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 302 Ngô Mậu Hiệp An 7 2.5 9.5 8 9 9.25  
2 303 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 7 3 10 10 10 9.5  
3 304 Nguyễn Thế Anh 7 0.75 7.75 7.5 8 7.25  
4 305 Bùi Hữu Việt Anh 7 2 9 8 9 7.75  
5 306 Đỗ Nguyễn Hùng Anh 7 2.5 9.5 8.5 9 8  
6 307 Trần Ngọc Tú Anh 7 2.5 9.5 9 9 7.75  
7 308 Vũ Nguyễn Phương Anh 7 2 9 9 9 6.5  
8 309 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 7 2 9 7.5 8 8  
9 310 Nguyễn Hữu Nhật Anh 7 3 10 7 8 9  
10 311 Nguyễn Ngọc Ánh 7 2 9 6 8 10  
11 312 Hoàng Gia Bách 6 2 8 5 7 6.75  
12 313 Nguyễn Vân Chi 7 1 8 9.5 9 9  
13 314 Phạm Diệp Chi 7 2.5 9.5 9.5 10 9  
14 315 Phan Đăng Duy 7 2 9 6.5 8 9  
15 316 Đặng Thừa Đạt 7 1 8 9.5 9 6  
16 317 Lê Thị Hương  Giang 6 1.5 7.5 7.5 8 4.5  
17 318 Mai Thị Nam Giang 7 2.5 9.5 9.5 10 9.5  
18 319 Đào Phạm Huyền 7 1.5 8.5 9.5 9 6.5  
19 320 Vũ Ngân 7 2 9 10 10 9  
20 321 Mạc Trương Thái 6 2.5 8.5 5 7 5.75  
21 322 Vũ Thái Hân 7 1.5 8.5 6.5 8 9  
22 323 Nguyễn Gia Hân 7 2.5 9.5 7 8 9.5  
23 324 Lê Trung Hiếu 7 2.5 9.5 8 9 8.75  
24 325 Nguyễn Trung Hiếu 7 2 9 7 8 8.75  
25 326 Trần Trung Hiếu 7 3 10 8.5 9 8.75  
26 327 Trần Khải Hưng 7 1.5 8.5 6 7 7.5  
27 328 Phạm Nguyễn Gia Khánh 7 3 10 9.5 10 8.75  
28 329 Ngô An Khánh 7 3 10 9.5 10 9  
29 330 Nguyễn Tùng Lâm 7 2.5 9.5 6.5 8 7  
30 331 Nguyễn Pha 7 3 10 7.5 9 9  
31 332 Hoàng Khánh Linh 7 3 10 8.5 9 8.5  
32 333 Phạm Đức Mạnh 6 2.5 8.5 8.5 9 9  
33 334 Trần Hoàng Minh 7 3 10 8.5 9 8.5  
34 335 Đoàn Bảo Minh 7 3 10 8.5 9 8.25  
35 336 Nguyễn Bình Minh 6 2.5 8.5 8 8 6.75  
36 337 Đỗ Hà My 7 2.5 9.5 9 9 8.75  
37 338 Ngô Minh Ngọc 7 2 9 8.75 9 9.5  
38 339 Nguyễn Bảo Ngọc 7 2.5 9.5 7 8 9  
39 340 Phạm Vũ Linh Nhi 7 3 10 8 9 9.5  
40 341 Phạm Đức Sơn 7 2 9 3.5 6 4.5  
41 342 Nguyễn Hồng Sơn 7 1.5 8.5 7 8 8.5  
42 343 Mai Hoàng Thanh 7 3 10 7 9 8.25  
43 344 Phạm Phương Thảo 7 1.5 8.5 9.5 9 8.75  
44 345 Nguyễn Hoàng Ngọc Thư 7 1.5 8.5 6.25 7 6  
45 346 Hoa Minh Thư 7 2.5 9.5 8.5 9 9  
46 347 Nguyễn Minh Tuấn 7 3 10 8.25 9 8.25  
47 348 Nguyễn Minh Tuyết 7 2.25 9.25 6.5 8 8.5  
48 349 Trần Thảo Vi 7 3 10 9.5 10 8.75  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện