Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B6 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1059

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B6 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KT lại
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 219 Nguyễn Đức Anh 7 1.5 8.5 5.5 8 7.5  
2 220 Bùi Diệp Anh 6 2 8 8.5 9 9.5  
3 221 Lê Tuấn Anh 6 2 8 6 7 9  
4 222 Phí Thị Minh Anh 6 1.5 7.5 7.5 8 9.5  
5 223 Phạm Việt Anh 6 2.5 8.5 8.5 9 8  
6 224 Trọng Lê Ngọc Anh 7 1.5 8.5 8 8 8.5  
7 225 Vũ Quốc Bảo 7 1.5 8.5 5.5 8 5.5  
8 226 Nguyễn Vũ Đại Dương 7 2 9 5 8 6.5  
9 227 Nguyễn Anh Đức 7 2 9 7.5 8 7.5  
10 228 Vũ Trường Giang 7 2 9 9 9 7.5  
11 229 Nguyễn Thị Hương Giang 7 2 9 7 8 7.5  
12 230 Bùi Tiến Hải 7 2 9 4.5 7 1.75 T: 5
13 231 Trần Duy Hưng 7 1 8 8.5 8 6  
14 232 Vũ Thanh Ngọc Khánh 7 2 9 9.5 9 8  
15 233 Nguyễn Duy Khánh 7 2 9 8 9 7.75  
16 234 Bùi Nam Khánh 6 2.5 8.5 9.5 9 8  
17 235 Hoàng Ngọc Khuê 7 0.5 7.5 9 9 8.75  
18 236 Võ Hồng Phương Linh 7 1.5 8.5 7 8 4.5  
19 237 Nguyễn Đức Long 6 0.5 6.5 7.5 8 7.75  
20 238 Vũ Hoàng Long 7 1.5 8.5 8.5 9 9  
21 239 Nguyễn Thị Tuyết Mai 7 3 10 8 9 4.5  
22 240 Nguyễn Đức Mạnh 2 3 5 3.5 5 3.25 T: 6
23 241 Đỗ Giang Minh 7 1 8 7 8 8.5  
24 242 Đào Gia Minh 7 2.5 9.5 9 9 7.5  
25 243 Vũ Thị Thúy Ngân 6 2 8 9 9 8  
26 244 Phan Khánh Ngọc 7 1.5 8.5 4 7 9  
27 245 Trần Khánh Nguyên 7 2 9 9.5 9 8.5  
28 246 Nguyễn Đức Khôi Nguyên 6 2 8 4.5 7 7  
29 247 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 6 1 7 8.5 8 6  
30 248 Nguyễn Trần Phong 6 1.5 7.5 7.5 8 7  
31 249 Trần Đức Phong 7 1 8 8 8 7.5  
32 250 Vũ Mai Phương 7 2.5 9.5 9.5 10 8.5  
33 251 Phan Thu Phương 6 1.5 7.5 4 6 4.5  
34 252 Bùi Phùng Tú Quyên 7 1.5 8.5 8 9 7  
35 253 Nguyễn Lê Mạnh Thái 6 1 7 4 6 4.75  
36 254 Nguyễn Thị Phương Thanh 7 2 9 6 8 4.75  
37 255 Văn Minh Thịnh 6 1 7 3.5 5 2.5 T: 5
38 256 Lưu Anh Thư 7 1.5 8.5 7.5 8 4.5  
39 257 Tô Đình Thủy 5 2 7 4 7 4.5  
40 258 Đặng Sơn Tùng 6 2.5 8.5 6.5 8 3.75 T: 6
41 259 Trần Tuấn Việt 7 1.5 8.5 7.5 9 8.75  
42 260 Hoàng Mai Minh Vương 7 2 9 6 8 7.75  
43 261 Đoàn Thảo Vy 6 1.5 7.5 1.5 5 6  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG