Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B5 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 896

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B5 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 180 Lê Đặng Hải Anh 7 2.5 9.5 9 9 9  
2 181 Nguyễn Hoài Anh 7 2.5 9.5 8.5 9 8.75  
3 182 Nguyễn Hoàng Anh 6 1.5 7.5 8 8 6.25  
4 183 Nguyễn Lan Anh 6 2 8 9.5 9 7.75  
5 184 Nguyễn Quỳnh Anh 7 2 9 9 9 9  
6 185 Nguyễn Thị Ngọc Anh 7 2 9 7 8 8.75  
7 186 Võ Tá Quốc Chính 6 1 7 4 6 6.25  
8 187 Vũ Văn Cường 6 1.5 7.5 8 8 8  
9 188 Đặng Thùy Dương 7 1 8 9 8 9  
10 189 Phạm Tiến Đạt 7 0.5 7.5 7 8 5.75  
11 190 Nguyễn Thị Khánh 7 1 8 9 9 8.25  
12 191 Nguyễn Thị Ngọc 7 2 9 6 7 7.75  
13 192 Đặng Thiên Hải 7 2 9 8.5 9 8  
14 193 Nguyễn Hoàng Hải 7 2.5 9.5 8.5 9 8  
15 194 Phùng Bảo Hân 7 1 8 8.5 8 8.25  
16 195 Vũ Thị Hoa 7 1 8 8.5 9 8.25  
17 196 Phan Hoàng Hiệp 5 1 6 3.5 5 5.25  
18 197 Phan Huy Hoàng 5 1 6 4 5 6  
19 198 Vũ Ninh Gia Huy 6 1.5 7.5 8 8 8.25  
20 199 Bùi Thanh Hương 7 1.5 8.5 8.5 9 8.25  
21 200 Trần Thị Hương 7 2.5 9.5 7.75 8 8  
22 201 Hoàng Trung Kiên 7 1 8 5.75 7 7.75  
23 202 Phạm Văn Lâm 6 1 7 5.25 5 6.5  
24 203 Nguyễn Phạm Trà My 6 2 8 9 8 6.5  
25 204 Nguyễn Hải Nam 6 1.5 7.5 6.5 7 4.75  
26 205 Đặng Yến Nhi 6 2 8 9.5 9 9  
27 206 Đoàn Yến Nhi 6 2 8 9 9 9.25  
28 207 Đào Thanh Phong 5 0.5 5.5 8.5 7 6.75  
29 208 Vũ Thị Quỳnh Phương 6 2 8 9.5 9 8.75  
30 209 Phạm Huy Quang 5 1 6 7 7 8.5  
31 210 Hoàng Anh Quân 5 1 6 8 7 9.5  
32 211 Nguyễn Ngọc Bảo Tâm 7 2 9 9.5 9 9.5  
33 212 Nguyễn Đình Đức Thành 7 2.5 9.5 8.5 9 9.75  
34 213 Phạm Thị Phương Thảo 7 1.5 8.5 6 7 9.25  
35 214 Nguyễn Lê Phương  Thảo 7 2.5 9.5 10 10 9.5  
36 215 Hoàng Thùy Trang 6 2.5 8.5 9.5 9 9.25  
37 216 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 7 2.5 9.5 9 9 9.5  
38 217 Nguyễn Minh Tùng 7 2.5 9.5 9 9 9.75  
39 218 Vũ Hoàng Việt 6 1 7 9 8 8  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện