Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B4 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 886

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B4 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 136 Đàm Hùng Anh 6 2.5 8.5 9 9 9.5  
2 137 Hoàng Vân Anh 7 1 8 8.5 8 9.5  
3 138 Lê Đức Anh 7 1.5 8.5 7.5 8 8.25  
4 139 Nguyễn Hoàng Anh 6 1 7 8 8 9.5  
5 140 Nguyễn Việt Anh 7 2.5 9.5 8 8 9.5  
6 141 Phùng Thị Hải Anh 7 2.5 9.5 9.5 10 8.25  
7 142 Phạm Thị Bảo Châu 7 2.5 9.5 9 9 9.25  
8 143 Nguyễn Học Mai Chi 7 3 10 9 9 9.75  
9 144 Phạm Tiến Cường 7 3 10 8 9 6.75  
10 145 Đặng Việt Dũng 6 2.5 8.5 8 8 9  
11 146 Vũ Đức Dũng 7 2 9 9.5 9 9.75  
12 147 Bùi Thị Nhâm 7 2.5 9.5 10 10 9.5  
13 148 Phùng Hải 7 1.5 8.5 10 9 10  
14 149 Vũ Quang Năm Hải 7 2 9 9 9 9.25  
15 150 Khúc Ánh Minh Hằng 7 3 10 8.5 9 9.5  
16 151 Nguyễn Thanh Hiền 7 2 9 7.25 8 8.5  
17 152 Nguyễn Vân Hương 7 2.5 9.5 10 10 10  
18 153 Lê Quang Huy 7 1.5 8.5 9.5 9 9.75  
19 154 Vũ Gia  Huy 7 3 10 8 9 9.5  
20 155 Nguyễn Mai Linh 7 2.5 9.5 9 9 9  
21 156 Nguyễn Phương Linh 6 3 9 8 9 8.75  
22 157 Phạm Mai Linh 7 2 9 9 9 10  
23 158 Vũ Lê Huyền Linh 7 3 10 9 9 9.5  
24 159 Bùi Thái Long 7 2 9 9.5 9 8.75  
25 160 Lại Hồng Phi Long 7 2 9 8 8 8  
26 161 Phạm Hoàng Long 7 2.5 9.5 9.5 10 8  
27 162 Trịnh Nguyễn Hiền Mai 7 2.5 9.5 9.5 10 8.75  
28 163 Bùi Hoàng Nhất Minh 7 2.5 9.5 9.5 10 9  
29 164 Phan Hải Minh 7 2.5 9.5 10 10 9.5  
30 165 Trần Ngọc Minh 7 2.5 9.5 10 10 9  
31 166 Nguyễn Duy Hoàng Nam 7 2.5 9.5 9 9 9.5  
32 167 Nguyễn Hồng Ngọc 7 3 10 9.5 10 8.75  
33 168 Nguyễn Nguyên Ngọc 7 3 10 9.5 10 8  
34 169 Phạm Minh Nguyệt 7 1 8 9 8 9  
35 170 Nguyễn Học Mai Nhi 7 2 9 9.5 9 7.5  
36 171 Vũ Quỳnh Nhi 7 2.5 8.5 9 9 9  
37 172 Đào Thị Trang Nhung 7 2.5 9 9.5 9 9.5  
38 173 Vũ Ngọc Phong 7 2.5 9.5 10 10 9.25  
39 174 Phạm Uyên Thảo 7 1 8 10 9 9  
40 175 Trần Quý Thiện 6 2 8 8.5 8 7.25  
41 176 Phạm Trí Toàn 7 1.5 8.5 9.5 9 7.5  
42 177 Trương Thị Quỳnh Trang 6 2.5 8.5 8 8 7  
43 178 Vương Thị Thanh 7 2 9 9.5 9 8.5  
44 179 Nguyễn Đức Việt 7 2.5 9.5 7 8 8.5  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện