Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B3 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 849

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B3 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 92 Lê Hồng Bảo An 6 2 8 8 8 7.25  
2 93 Đàm Quốc  Anh 7 2 9 6.5 8 7  
3 94 Nguyễn Thị Tú Anh 7 2.5 9.5 8.5 9 9.5  
4 95 Trần Tuấn Anh 6 0.5 6.5 3 5 4.75  
5 96 Nguyễn Minh Anh 7 2.5 9.5 6.5 8 8  
6 97 Vũ Trung Anh 6 0.75 6.75 3.75 6 9  
7 98 Nguyễn Minh Anh 7 2.5 9.5 9 9 8  
8 99 Phạm Ngọc Bích 7 3 10 8.5 9 8.25  
9 100 Nguyễn Hoàng Minh Châu 7 2 9 9 9 7.75  
10 101 Nguyễn Hoàng Dũng 7 1.5 8.5 8 9 8.25  
11 102 Nguyễn Duy Tùng Dương 7 2 9 9.5 9 8.75  
12 103 Phạm Minh Đức 6 1.5 7.5 9 9 9  
13 104 Trần Minh Hải 7 1.5 8.5 10 9 9  
14 105 Trịnh Nguyễn Gia Hân 7 2 9 10 10 7.5  
15 106 Hoàng Hạnh Hân 7 2 9 9.5 9 7.5  
16 107 Bùi Trung  Hiếu 7 2.5 9.5 7 8 8  
17 108 Trần Mạnh Hùng 7 1.5 8.5 9 9 10  
18 109 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 7 2.5 9.5 9.5 10 10  
19 110 Đỗ Tường  Lâm 7 2 9 9.5 9 8.5  
20 111 Nguyễn Uyên Linh 6 3 9 8 9 7.25  
21 112 Đinh Thị Khánh Linh 7 2.5 9.5 8 9 7.75  
22 113 Nguyễn Duy Mạnh 6 2.5 8.5 9.5 9 9.75  
23 114 Hoàng Thị Hiền My 7 2 9 7 8 8.25  
24 115 Hồ Đức Minh 7 2 9 9.5 9 10  
25 116 Nguyễn Cảnh Nhật Nam 6 1.5 7.5 5.5 7 7.5  
26 117 Lưu Trịnh Tuấn Nghĩa 6 2 8 8.5 9 9  
27 118 Trần Vũ Thảo Nguyên 6 2.5 8.5 9 9 7  
28 119 Nguyễn Phương Nhi 6 2.5 8.5 9 9 8.5  
29 120 Nguyễn Yến Nhi 7 3 10 8 9 9.5  
30 121 Nguyễn Thị Thu Phương 7 1.5 8.5 10 9 6.5  
31 122 Trần Hoàng Thái  Sơn 7 2.5 9.5 8.75 9 8.75  
32 123 Phạm Tùng Sơn 6 1.5 7.5 6.75 7 5  
33 124 Lê Thị Hồng Tâm 6 2 8 9.5 9 8.25  
34 125 Đồng Quang Thái 6 1 7 8.5 8 6  
35 126 Mai Đức Thắng 7 2 9 8.5 9 9  
36 127 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 6 1.5 7.5 6.5 7 8.25  
37 128 Nguyễn Phương Thảo 7 2 9 6.5 8 7  
38 129 Vũ Minh Thông 7 3 10 8 9 9.5  
39 130 Phạm Mai Trang 7 3 10 9.5 10 8.5  
40 131 Phạm Trọng Tuấn 7 1.5 8.5 8 8 7.5  
41 132 Phạm Phương Uyên 6 0.5 6.5 5.5 6 9  
42 133 Lê Thị Hồng Vân 7 2.5 9.5 9 9 8.25  
43 134 Nguyễn Hải Việt 7 1.5 8.5 7.5 8 6.75  
44 135 Đỗ Yến Vy 7 1.5 8.5 8.5 9 8.25  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện