Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B2 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 866

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KT lại
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 44 Nguyễn Vũ Thái  An 7 2 9 9 9 5.75  
2 45 Vũ Thành An 7 2 9 8 9 9.5  
3 46 Lê Minh Anh 7 2 9 8.5 9 8.5  
4 47 Lương Minh Anh 7 2 9 10 10 10  
5 48 Lưu Thu Anh 7 3 10 9 9 6  
6 49 Nguyễn Ngọc Trang Anh 7 2.5 9.5 7.75 9 8.75  
7 50 Nguyễn Nhật Quế Anh 7 2 9 10 10 9  
8 51 Đào Duy Đăng 6 2.5 8.5 8 8 7.75  
9 52 Đỗ Thế Tiến Đức 7 1.5 8.5 9 9 8.25  
10 53 Hoàng Nguyễn Trí Dũng 6 2 8 5.5 7 9  
11 54 Nguyễn Minh Dũng 7 2.5 9.5 10 10 8.25  
12 55 Nguyễn Tiến Dũng 7 1.5 8.5 8.5 9 9.75  
13 56 Lê Ngọc Bảo 7 2 9 8.5 9 8.25  
14 57 Phạm Thái 7 2.5 9.5 9 9 9.25  
15 58 Lâm Quang Hiếu 7 2 9 9 9 8.25  
16 59 Phạm Trọng  Hùng 6 1 7 4.5 6 8.75  
17 60 Phạm Quang Huy 6 2.5 8.5 6.5 8 8  
18 61 Vũ Khánh Huyền 7 2 9 7 8 9  
19 62 Tạ Gia Hưng 7 0.5 7.5 8 8 7.75  
20 63 Hoàng Minh Khang 7 2 9 8 9 8.25  
21 64 Nguyễn Trọng Khang 7 2.5 9.5 8 9 9.25  
22 65 Lương Thị Vân Khánh 7 2.5 9.5 10 10 9.5  
23 66 Đặng Chinh Kiên 6 0.5 6.5 6.5 7 9.5  
24 67 Lại Phúc Lâm 7 0.5 7.5 10 9 7.75  
25 68 Bùi Trần Phương Linh 7 1.75 8.75 9.5 9 8  
26 69 Nguyễn Khánh Linh 7 2 9 9 9 8.75  
27 70 Nguyễn Ngọc Linh 7 1 8 9 9 8.75  
28 71 Nguyễn Phương Linh 7 2.5 9.5 10 10 9.5  
29 72 Ngô Đức Minh 7 1.75 8.75 10 9 10  
30 73 Nguyễn Duy Quang Minh 7 2 9 9.5 9 9  
31 74 Nguyễn Ngọc Minh 7 2.5 9.5 9.5 10 9.25  
32 75 Trần Vũ Hoàng Minh 7 1.5 8.5 7.5 8 9  
33 76 Đào Ngọc Hà My 7 2.5 9.5 9 9 9.25  
34 77 Đặng Văn Nam 7 2.5 9.5 9.5 10 9  
35 78 Trịnh Minh Ngọc 7 1.5 8.5 10 9 9.25  
36 79 Vũ Thảo Nguyên 7 2 9 9.5 9 10  
37 80 Phan Yến Nhi 7 2 9 9.5 9 9  
38 81 Đỗ Minh  Phương 7 2.5 9.5 9 9 9.5  
39 82 Hoàng Minh Quân 7 2 9 8 9 9.75  
40 83 Nguyễn Thị Minh Thanh 6 1 7 8 8 3.5 T: 5
41 84 Đặng Hưng Thịnh 7 2 9 7.5 8 9  
42 85 Bùi Minh Tiến 6 2.5 8.5 8 8 7.5  
43 86 Vũ Ngọc Bảo Trâm 7 3 10 9 10 9.5  
44 87 Hoàng Quỳnh Trang 7 3 10 8.5 9 8  
45 88 Lương Thị Thùy Trang 7 2 9 9.5 9 9.5  
46 89 Nguyễn Hà Trang 7 2 9 9.5 9 8.75  
47 90 Trần Minh Trí 6 2 8 6.5 7 9  
48 91 Trung Đoàn Hương Xuân 7 2 9 9 9 9.5  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG