Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A8 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1269

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A8 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 310 Đoàn Thị Ngọc Anh 8 2 10 10 10 9.75  
2 311 Hoàng Ngọc  Anh 8 2 10 10 10 10  
3 312 Mai Châu Anh 8 2 10 10 10 10  
4 313 Ngô Quỳnh  Anh 8 2 10 10 10 10  
5 314 Nguyễn Minh Anh 8 2 10 9.5 10 9.75  
6 315 Nguyễn Quang Anh 6 2 8 9.5 9 6.5  
7 316 Trần Lê Hải Anh 8 2 10 10 10 10  
8 317 Nguyễn Phương Anh 8 2 10 10 10 10  
9 318 Trương Nam Bình 8 2 10 9.5 10 10  
10 319 Nguyễn Minh  Châu 8 2 10 10 10 10  
11 320 Vũ Thị Hoàng Chi 8 2 10 9.5 10 10  
12 321 Trịnh Vũ Dũng 7 2 9 9.5 9 10  
13 322 Nguyễn Đức  Hiếu 8 2 10 10 10 10  
14 323 Trần Trung Hiếu 8 2 10 8.5 9 10  
15 324 Nguyễn Quang Huy 8 2 10 10 10 10  
16 325 Nguyễn Tiến Huy 8 2 10 10 10 10  
17 326 Khổng Ngọc Khánh 8 2 10 10 10 10  
18 327 Vũ Thị Ngọc  Khánh 7 2 9 10 10 10  
19 328 Trần Lương Gia Khánh 8 2 10 10 10 10  
20 329 Lã Đức Khôi 7 2 9 9 9 10  
21 330 Ửng Chí  Kiên 8 2 10 10 10 10  
22 331 Thái Thùy Linh 8 2 10 10 10 10  
23 332 Phạm Phương Loan 7 2 9 8.5 9 10  
24 333 Nguyễn Anh Minh 8 2 10 9 10 10  
25 334 Nguyễn Hiếu Minh 8 2 10 10 10 10  
26 335 Võ Hồng  Minh 8 2 10 9.5 10 10  
27 336 Nguyễn Hạ My 8 2 10 10 10 9  
28 337 Đặng Trần  Nam 8 2 10 10 10 10  
29 338 Nguyễn Cao Khánh Ngọc 8 2 10 9.5 10 10  
30 339 Phạm Bảo  Ngọc 8 2 10 10 10 10  
31 340 Nguyễn Ngọc Nhi 8 2 10 10 10 10  
32 341 Trương Tam Phong 8 2 10 9.5 10 10  
33 342 Nguyễn Duy Chính Phú 8 2 10 9.5 10 9.75  
34 343 Nguyễn Ngọc  Phúc 8 2 10 10 10 9.5  
35 344 Từ Hoàng Phúc 8 2 10 10 10 10  
36 345 Nguyễn Công Hoàng Sơn 8 2 10 10 10 10  
37 346 Nguyễn Hồng Sơn 8 2 10 10 10 9.25  
38 347 Đàm Văn  Tâm 8 2 10 10 10 10  
39 348 Nguyễn Đức  Tâm 8 2 10 10 10 10  
40 349 Bùi Tiến  Thành 8 2 10 10 10 10  
41 350 Nguyễn Đức  Thịnh 7 2 9 10 10 10  
42 351 Nguyễn Khánh Toàn 8 2 10 9.5 10 10  
43 352 Nguyễn Thùy Trang 8 2 10 10 10 10  
44 353 Nguyễn Hải Triều 8 2 10 9.5 10 10  
45 354 Vũ Đức  Tùng 8 2 10 10 10 10  
46 355 Vũ Mạnh  Tường 8 2 10 10 10 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện