Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A7 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1223

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A7 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 266 Bùi Trang  Anh 8 2 10 8.5 9 10  
2 267 Lê Đức Anh 8 2 10 9 9 9.5  
3 268 Lê Hoàng Anh 7 1.5 8.5 7.5 8 7.25  
4 269 Nguyễn Mai  Anh 7 1.5 8.5 7.5 8 8.75  
5 270 Nguyễn Ngọc Minh  Anh 8 2 10 10 10 10  
6 271 Nguyễn Tô Quỳnh Anh 7 2 9 10 10 9  
7 272 Trần Phương  Anh 8 1.5 9.5 10 10 10  
8 273 Lưu Băng Băng 8 1.5 9.5 10 10 10  
9 274 Phùng Ngọc  Diệp 7 1.5 8.5 9.75 9 8.75  
10 275 Trần Hà Dương 8 2 10 10 10 10  
11 276 Phạm Tiến  Đạt 8 2 10 9.5 10 9.75  
12 277 Đào Trọng  Đăng 8 2 10 10 10 9.5  
13 278 Vũ Thu  Giang 7 1.5 8.5 10 9 9.5  
14 279 Bùi Xuân Hiếu 8 2 10 9.5 9 9.25  
15 280 Phạm Minh  Hiếu 7 2 9 9 9 9.5  
16 281 Khổng Tường Huy 8 1.5 9.5 9 9 10  
17 282 Phạm Bảo Gia Huy 8 2 10 10 10 10  
18 283 Phạm Thị An Khang 8 1.5 9.5 9.5 10 8.5  
19 284 Lê Hoàng Kim Khánh 7 2 9 10 10 10  
20 285 Nguyễn Trung Kiên 6 2 8 8.5 8 7.25  
21 286 Nguyễn Ngọc  Lam 7 2 9 10 10 9.5  
22 287 Nguyễn Thị Ngọc Linh 7 2 9 9.5 9 9  
23 288 Vũ Phương Linh 7 2 9 9.5 10 10  
24 289 Trương Nhật  Minh 7 2 9 9.5 9 10  
25 290 Nguyễn Thi Thảo My 8 2 10 9.5 10 9.5  
26 291 Phan Hà My 7 2 9 9 9 8  
27 292 Vũ Thị Kim Ngân 8 2 10 9.5 10 10  
28 293 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 7 2 9 10 10 8.5  
29 294 Đỗ Tuấn Khôi Nguyên 6 2 8 9.5 9 7.75  
30 295 Hoàng Hải Nguyên 8 2 10 7 8 9.5  
31 296 Đàm Thanh  Nhàn 8 2 10 9.5 9 9.5  
32 297 Nguyễn Thị Yến  Nhi 8 2 10 9.5 10 10  
33 298 Lê Nguyễn Hải Thanh 7 2 9 9.5 9 10  
34 299 Đàm Phương Thảo 8 2 10 10 10 9.25  
35 300 Trần Anh Thư 6 2 8 9 9 8.5  
36 301 Lương Thùy Trang 8 2 10 9.5 10 10  
37 302 Lưu Thùy Trang 8 2 10 10 10 9.5  
38 303 Vũ Hà Thu Trang 8 2 10 9.5 10 9.75  
39 304 Đỗ Gia  Tuấn 7 2 9 9.5 9 10  
40 305 Nguyễn Hoàng Tùng 7 1.5 8.5 9.5 9 9.5  
41 306 Nguyễn Xuân Yến 8 2 10 10 10 9.5  
42 307 Thái Gia Thành Vinh 8 2 10 10 10 10  
43 308 Nguyễn Minh 7 2 9 8 8 5.25  
44 309 Bùi Công Minh Thắng 8 2 10 9.5 9 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện