Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A6 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1234

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A6 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 222 Cao Nguyễn  Phương Anh 7 2 9 8.5 9 8.5  
2 223 Nguyễn Đức Anh 7 1.5 8.5 8 8 8.5  
3 224 Vũ Ngọc Châu Anh 7 2 9 8.5 9 9.5  
4 226 Hoàng Ngọc Ánh 8 1.5 9.5 8.5 9 9.25  
5 227 Nguyễn Hữu Bắc 6 1.5 7.5 8.5 8 8  
6 228 Đỗ Bảo Chi 8 1.5 9.5 10 10 10  
7 229 Vũ Tuấn Dũng 8 2 10 9 10 9.5  
8 230 Vũ Thị Thái Dương 5 1.5 6.5 7.5 7 6.75  
9 231   Thùy Dương 8 2 10 9.5 10 9.5  
10 232 Lê Sỹ Minh Đạt 7 2 9 8.5 9 10  
11 233 Nguyễn Hùng Đức 7 1.5 8.5 9 9 9  
12 234 Nguyễn Thu Hiền 8 2 10 9 10 10  
13 235 Trần Ngọc Hiển 7 1.5 8.5 7 8 7  
14 236 Đinh Huy Hoàng 8 2 10 9.5 10 10  
15 237 Trần Quang Hưng 7 2 9 6.5 8 8.75  
16 238 Nguyễn Quỳnh  Hương 8 2 10 9 10 9  
17 239 Phạm Việt An Khánh 8 1.5 9.5 8.5 9 10  
18 240 Vũ Nguyễn Nhật Khánh 7 1.5 8.5 8 8 6.75  
19 241 Mai Vương Kỳ 7 2 9 8.5 9 9.75  
20 242 Lê Hà  Linh 6 1.5 7.5 9 8 9.25  
21 243 Nguyễn Đoàn Khánh Ly 6 2 8 10 9 7.5  
22 244 Nguyễn Vân Ly 8 2 10 10 10 9.5  
23 245 Nguyễn Hiển Minh 8 1.5 9.5 9 9 8  
24 246 Phạm Nguyễn Hoàng Nam 7 2 9 10 10 8.5  
25 247 Trịnh Khánh Nam 8 2 10 10 10 9.5  
26 248 Phùng Bảo Ngọc 6 2 8 9.5 9 8  
27 249 Phùng Yến  Nhi 8 2 10 10 10 9  
28 250 Vũ Hoàng Thảo Nhi 8 2 10 9.5 10 9.5  
29 251 Phạm Gia Phong 7 2 9 9 9 5.5  
30 252 Phạm Lê Hiểu Phương 8 2 10 10 10 9.5  
31 253 Triệu Minh Quân 7 2 9 9.5 9 10  
32 254 Bùi Hoàng Sơn 8 1.5 9.5 10 10 10  
33 255 Ngô Tuấn Sơn 7 2 9 9.5 9 7  
34 256 Mai Công Tân Thanh 8 2 10 9.5 10 9.75  
35 257 Nguyễn Huy Tuấn Thành 8 2 10 9 10 10  
36 258 Trần Tiến Thành 8 2 10 10 10 10  
37 259 Vũ Thị Thu Thảo 8 2 10 10 10 10  
38 260 Phạm Quỳnh Thư 8 1.5 9.5 10 10 9.75  
39 261 Nguyễn Viết Phúc Triết 7 2 9 9 9 7.5  
40 262 Đỗ Xuân Trường 8 2 10 9.5 10 10  
41 263 Phạm Tuấn Trường 7 1 8 7.5 8 8.75  
42 264 Hoàng Anh Tuấn 7 1 8 8.5 8 10  
43 265 Nguyễn Hoàng Yến 8 2 10 9 10 9.75  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện