Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H3 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 418

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 15 Đặng Thảo Anh 4 3.5 7.5 5.5 7 7  
2 16 Nguyễn Đức Anh 4.5 4.5 9 5 7 7  
3 17 Nguyễn Việt  Anh 4 4.5 8.5 6.5 8 6.75  
4 18 Nguyễn Thi Phương Anh 5 4 9 7 8 7.25  
5 41 Nguyễn Thiên Bảo 4.5 3.5 8 8 8 7  
6 45 Trần Minh Châu 4 2 6 5 6 5.75  
7 51 Vũ Đức Chiến 4.5 2.5 7 4.5 6 7.5  
8 71 Trần Hoàng  Dương 5 3.5 8.5 8.25 8 9.75  
9 78 Đặng Hương Giang 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5  
10 79 Phạm Thanh Giang 5 2.5 7.5 7.25 7 9.75  
11 86 Trần Thị Vân 4 3 7 8.5 8 9  
12 90 Hoàng Nguyệt  Hạ 4.5 4 8.5 7 8 8.5  
13 102 Quách Huy Hoàng 5 2.5 7.5 5 6 9  
14 111 Đàm Vĩnh Hưng 5 1.5 6.5 8 7 5  
15 112 Phạm Việt Hưng 4.5 2.5 7 8.5 8 6.5  
16 114 Nguyễn Thị Thanh Hương 4 1 5 7 6 9.25  
17 115 Trần Thị Quỳnh Hương 4.5 1.5 6 8.5 7 9.5  
18 141 Phan Thị Phương  Linh 5 4 9 6.5 8 9  
19 158 Vũ Thành Long 4.5 3.5 8 9.5 9 9.75  
20 163 Phan Thị Xuân Mai 4.5 2 6.5 5.5 6 6  
21 168 Đỗ Dũng Mạnh 3.5 3 6.5 3 5 6.5  
22 173 Nguyễn Nhật Minh 5 2 7 5.5 6 9  
23 184 Đàm Hoài  Nam 4.5 3.5 8 7.25 8 6.25  
24 192 Nguyễn Quỳnh Khánh Ngân 4.5 2.5 7 8 8 8.25  
25 213 Thịnh Khôi Nguyên 5 4.5 9.5 6.5 8 8  
26 236 Lưu Anh Quân 5 2.5 7.5 7.25 7 6  
27 244 Hoàng Duy Thành 5 4 9 7 8 9.75  
28 245 Nguyễn Trung Thành 5 2.5 7.5 6.5 7 4  
29 256 Phạm Thị Minh Thư 5 2.5 7.5 6.5 7 9  
30 262 Vũ Trần Đan  Thy 4.5 3.5 8 5.5 7 6.75  
31 282 Vũ Thị Thảo Vân 5 4 9 6.5 8 7.5  
32 285 Trần Ngọc Yến Vi 5 5 10 5.75 8 8.75  
33 287 Vũ Đức Việt 5 3.5 8.5 5.25 7 8.25