Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D6 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 458

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 203 Nguyễn Hùng Anh 5 3 8 7 8 3  
2 204 Nguyễn Nhật Anh 5 5 10 8.5 9 10  
3 205 Phạm Mai Anh 5 4 9 7.5 8 9.5  
4 206 Phạm Thị Lan Anh 4.5 4 8.5 6.5 8 4.5  
5 207 Trần Tuấn Anh 4 1.5 5.5 5 5 3  
6 208 Trần Thị Vân Anh              
7 209 Ngô Xuân Hoàng Anh 4.5 2.5 7 6.5 7 7  
8 210 Phạm Thị Ngọc Ánh 5 2.5 7.5 7 7 6.5  
9 211 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 4.5 3.5 8 6 7 8  
10 212 Lê Thị Kim Chi 5 5 10 6 8 10  
11 213 Hoàng Thùy Dương 4.5 4 8.5 8.5 9 9.5  
12 214 Phạm Thái Dương 4 5 9 6.5 8 9  
13 215 Đào Mạnh Đức 4.5 2.5 7 8.5 8 7.5  
14 216 Nguyễn Hương Giang 5 5 10 9 10 10  
15 217 Phạm Thị Thu 5 4 9 9 9 8.5  
16 218 Nguyễn Văn Hiến 4.5 3.5 8 7.5 8 4  
17 219 Nguyễn Đức Huy 4.5 3 7.5 6.5 7 7  
18 220 Vũ Thị Ngọc Linh 5 5 10 8 9 8  
19 221 Hà Tú Linh 4.5 3.5 8 8.5 8 8  
20 222 Đỗ Tuấn Minh 4 3 7 6 7 9.5  
21 223 Nguyễn Hương Trà My 5 5 10 8.5 9 8.5  
22 224 Nguyễn Thành Nam 4 4 8 8 8 7.75  
23 225 Bùi Minh Nhật 4 3.5 7.5 5.5 7 9.25  
24 226 Nguyễn Học Mai Phương 5 4 9 8.5 9 8.5  
25 227 Nguyễn Thế Quang 4 4 8 7.5 8 9.25  
26 228 Trần Công Thành 4 4.5 8.5 7.5 8 9.25  
27 229 Nguyễn Thị Thu Thảo 5 4 9 9 9 10  
28 230 Vũ Phương Thảo 4.5 4 8.5 8 8 7.75  
29 231 Vũ Thanh Thảo 4.5 5 9.5 7 8 9.25  
30 232 Đoàn Thu  Trang 4.5 5 9.5 7 8 9  
31 233 Bùi Thu  Trang 4 5 9 8 9 8.5  
32 234 Hà Thị Minh Trang 4 3.5 7.5 7 7 7.5  
33 235 Trần Minh  Trang 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
34 236 Đoàn Phương Trang 4.5 4 8.5 7 8 7.5  
35 237 Lưu Quốc  Trung 4 5 9 5 7 9  
36 238 Nguyễn Thành Trung  5 5 10 7 9 10  
37 239 Triệu Quốc  Tuyên 4 3.5 7.5 8 8 10  
38 240 Đào Phương Uyên 5 3.5 8.5 7.5 8 10  
39 241 Hoàng Phong  Vân 5 1.5 6.5 6.8 7 9.25